Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

31/03/2021

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Họ và tên:  VƯƠNG ĐÌNH HUỆ              

Tên thường gọi: VƯƠNG ĐÌNH HUỆ              

Ngày sinh: 15/03/1957 

Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh 

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng:   09/03/1984                        Ngày chính thức: 09/9/1985

Trình độ được đào tạo:   

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông          

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ kinh tế 

- Học vị: Tiến sỹ Kinh tế                                 

- Học hàm: Giáo sư

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp Khắc D 

Khen thưởng:

- 02 Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2009, 2015); Huân chương lao động hạng nhì (2005); Huân chương lao động hạng Ba (năm 2001);

- Huân chương Isala (Độc lập) hạng 2 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (năm 2013);

- Nhà giáo ưu tú (năm 1988); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2014);

- Huân chương Isala (độc lập) hạng nhất Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (năm 2017).

Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII 

- Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội 

- Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ 31/3/2021)

- Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV

- Đoàn đại biểu Quốc hội: Thành phố Hà Nội

 

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Chức vụ, nơi công tác
Từ 1979-1985: Giảng viên trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà nội (nay là Học viện Tài chính)
Từ 1986-1990: Nghiên cứu sinh tại Bratislava- Slovakia
Từ 1991-2001: Giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)
Từ 2001-2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Từ 2006-2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Từ 8/2011 - 5/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011 đến 7/2016).
Từ 12/2012 -4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
Từ 4/2016-2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)
Từ 2/2020 - 3/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIV Đại biểu Quốc hội các khóa XIV
Từ 31/3/2021: Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV

 

Cttdtqh

(Cttdtqh)