• Nghị quyết số 510/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 510/NQ-UBTVQH15 về thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

 • Nghị quyết Số 515/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 515/NQ-UBTVQH15 về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

 • Nghị quyết Số 19/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 19/2022/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

 • Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

 • Nghị quyết Số 17/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

 • Nghị quyết số 16/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 16/2022/UBTVQH15 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

 • Nghị quyết số 15/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 15/2022/UBTVQH15 về Quy định việc sử dụng chuyên gia của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH15 về Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử

 • Nghị quyết số 465/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 465/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 14/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 14/2022/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

 • Nghị quyết số 429/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 429/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 428/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 428/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15

  Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

 • Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15

  Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 - 2024