• Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

  Thụng tư quy định mức lương đối với chuyờn gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toỏn gúi thầu cung cấp dịch vụ tư vấn ỏp dụng hỡnh thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước

 • Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH

  Thụng tư hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật

 • Thông tư 61/2014/TT-BGTVT

  Thụng tư quy định tiờu chớ phõn loại cảng thủy nội địa và cụng bố danh mục cảng thủy nội địa

 • Thông tư 59/2014/TT-BGTVT

  Thụng tư quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vựng nước cảng biển

 • Thông tư 58/2014/TT-BGTVT

  Thụng tư quy định Chế độ bỏo cỏo thống kờ tổng hợp ngành Giao thụng vận tải

 • Thông tư 54/2014/TT-BGTVT

  Thụng tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thụng tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 thỏng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thụng vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mụi trường trong sản xuất, lắp rỏp xe cơ giới

 • Thông tư 53/2014/TT-BGTVT

  Thụng tư quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thụng cơ giới đường bộ

 • Thông tư 52/2014/TT-BGTVT

  Thụng tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thụng tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thụng vận tải quy định về tiờu chuẩn chuyờn mụn, chứng chỉ chuyờn mụn của thuyền viờn và định biờn an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

 • Thông tư 51/2014/TT-BGTVT

  Thụng tư cụng bố vựng nước cỏc cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bỡnh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bỡnh Thuận

 • Thông tư 50/2014/TT-BGTVT

  Thụng tư quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa

 • Thông tư 49/2014/TT-BGTVT

  Thụng tư quy định về kiểm tra an toàn cụng-te-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam

 • Thông tư 48/2014/TT-BGTVT

  Thụng tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thụng tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 thỏng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thụng vận tải quy định về đào tạo, sỏt hạch, cấp giấy phộp lỏi xe cơ giới đường bộ

 • Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH

  Thụng tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện cụng tỏc thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xó hội

 • Thông tư 28/2014/TT-BKHCN

  Thụng tư quy định việc xột duyệt, thẩm định, phờ duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phớ từ ngõn sỏch nhà nước chi sự nghiệp khoa học và cụng nghệ thuộc Dự ỏn đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia

 • Thông tư 28/2014/TT-BLĐTBXH

  Thụng tư quy định chương trỡnh khung trỡnh độ trung cấp nghề, chương trỡnh khung trỡnh độ cao đẳng nghề cho nghề kỹ thuật xõy dựng mỏ