• Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT

  Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước

 • Chỉ thị 05/2008/CT-BTTTT

  Chỉ thị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam

 • Chỉ thị 03/2008/CT-BTTTT

  Chỉ thị về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPV6

 • Chỉ thị 03/2006/CT-BTS

  Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển Việt Nam

 • Chỉ thị 07/2001/CT-BTS

  Chỉ thị về việc cấm sử dụng chloramphenicol và quản lý việc dùng hoá chất, thuốc thú y trong sản xuất thuỷ sản

 • Chỉ thị 09/2001/CT-BTS

  Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành thuỷ sản

 • Chỉ thị 04/2000/CT-BTS

  Chỉ thị về việc cấm đưa tạp chất vào nguyên liệu thuỷ sản

 • Chỉ thị 01/2000/CT-LĐTBXH

  Chỉ thị về việc triển khai một số hoạt động nhân kỷ niệm 53 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2000)

 • Chỉ thị 01-CT/UBTDTT

  Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác thanh tra thể dục thể thao

 • Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH

  Chỉ thị về tổ chức kỷ niệm lần thứ 52 Ngày thương binh liệt sĩ

 • Chỉ thị 04-CT/KHKT

  Chỉ thị về việc chấn chỉnh quản lý nhãn hiệu hàng hoá

 • Chỉ thị 06/CT-LĐTBXH

  Chỉ thị về việc thống kê số người bị hậu quả của chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

 • Chỉ thị 04-CT/VP

  Chỉ thị về công tác phòng, chống bão, lụt, giảm nhẹ thiên tai và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề vá hoạt động trên biển

 • Chỉ thị 03-CT/KHĐT

  Chỉ thị về việc triển khai dự án đầu tư tàu đánh cá vùng khơi bằng vốn tín dụng ưu đãi kế hoạch năm 1997

 • Chỉ thị 01/LĐTBXH-CT

  Chỉ thị về tăng cường công tác chống tiêu cực, tham nhũng trong ngành lao động- thương binh và xã hội