• Hướng dẫn 3827/HD-BLĐTBXH-TBLS

  Hướng dẫn về việc hoàn thành xác nhận một số đối tượng người có công với cách mạng trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến

 • Hướng dẫn 122/TĐKT

  Hướng dẫn lễ trao tặng và đón nhận huy chương, huân chương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động

 • Hướng dẫn 131/QLLĐNN

  Hướng dẫn thực hiện Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

 • Hướng dẫn 01-BH/CSND/91

  Hướng dẫn về chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới