• Thông báo 959/TB-TCĐC

  Thông báo tình hình triển khai thực hiện kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai

 • Thông báo 1366/LĐTBXH-QLLĐNN

  Thông báo về việc một số doanh nghiệp không được tiếp tục hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

 • Thông báo 622/VK

  Thông báo về việc tính thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài của người Việt Nam định cư ỏ nước ngoài nay là cán bộ công nhân viên Nhà nước để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

 • Thông báo 1413/LN

  Thông báo về kế hoạch phối hợp liên ngành phòng ngừa và đấu tranh chống nghiện ma tuý trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên