• Quyết định 993/QĐ-BTTTT

  Quyết định công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 • Quyết định 70/2008/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định về việc học bổng khuyến khích học nghề

 • Quyết định 69/2008/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định ban hành quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

 • Quyết định 73/2008/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thưng binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

 • Quyết định 58/2008/QĐ-BTTTT

  Quyết định ban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 • Quyết định 56/2008/QĐ-BTTTT

  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng Công nghiệp in

 • Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT

  Quyết định ban hành cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động

 • Quyết định 52/2008/QĐ-BTTTT

  Quyết định về việc ban hành quy chế xác định nguồn tin trên báo chí

 • Quyết định 64/2008/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

 • Quyết định 63/2008/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định ban hành quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở dạy nghề

 • Quyết định 51/2008/QĐ-BTTTT

  Quyết định ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010

 • Quyết định 50/2008/QĐ-BTTTT

  Quyết định về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích"

 • Quyết định 24/2008/TT-BLĐTBXH

  Quyết định hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

 • Quyết định 49/2008/QĐ-BTTTT

  Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT

  Quyết định ban hành 04 (bốn) số đầu của mã bưu chính quốc gia