• Nghị quyết số 45/2022/QH15

  Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

 • Nghị quyết số 46/2022/QH15

  Nghị quyết số 46/2022/QH15 Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 44/2022/QH15

  Nghị quyết số 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

 • Nghị quyết số 43/2022/QH15

  Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

 • Nghị quyết số 42/2021/QH15

  Nghị quyết số 42/2021/QH15 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 40/2021/QH15

  Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

 • Nghị quyết số 39/2021/QH15

  Nghị quyết số 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025

 • Nghị quyết số 38/2021/QH15

  Nghị quyết số 38/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Nghị quyết số 37/2021/QH15

  Nghị quyết số 37/2021/QH15 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

 • Nghị quyết số 36/2021/QH15

  Nghị quyết số 36/2021/QH15 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

 • Nghị quyết số 35/2021/QH15

  Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

 • Nghị quyết số 34/2021/QH15

  Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

 • Nghị quyết số 33/2021/QH15

  Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến

 • Nghị quyết số 32/2021/QH15

  Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

 • Nghị quyết số 31/2021/QH15

  Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025