• Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 về Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

 • Nghị quyết số 77/2023/QH15

  Nghị quyết số 77/2023/QH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Lê Minh Chuẩn thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

 • Nghị quyết số 78/2023/QH15

  Nghị quyết số 78/2023/QH15 về Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Nghị quyết số 79/2023/QH15

  Nghị quyết số 79/2023/QH15 về Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
 • Nghị quyết số 77/2023/QH15

  Nghị quyết số 77/2023/QH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Lê Minh Chuẩn thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

 • Nghị quyết số 78/2023/QH15

  Nghị quyết số 78/2023/QH15 về Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Nghị quyết số 79/2023/QH15

  Nghị quyết số 79/2023/QH15 về Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Nghị quyết số 75/2022/QH15

  Nghị quyết số 75/2022/QH15 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 71/2022/QH1

  Nghị quyết số 71/2022/QH1 Ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội

 
 • Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 về Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

 • Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 • Nghị quyết số 674/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 674/NQ-UBTVQH15 về Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Nghị quyết số 610/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 610/NQ-UBTVQH15 về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2026