• Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

 • Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

 • Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị

 • Nghị quyết số 28/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 28/2022/UBTVQH15 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

 • Nghị quyết số 610/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 610/NQ-UBTVQH15 về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2026

 • Nghị quyết số 598/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 598/NQ-UBTVQH15 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

 • Nghị quyết số 599/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 599/NQ-UBTVQH15 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 • Nghị quyết số 597/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 597/NQ-UBTVQH15 Điều động, phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

 • Nghị quyết số 25/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 25/2022/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

 • Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 Về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 • Nghị quyết số 569/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 569/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

 • Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 Tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH15 Danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”

 • Nghị quyết số 23/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 23/2022/UBTVQH15 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023