--. at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at TVPortal.Publishing.Clone.vn.quochoi.hoidap.HoiDap.GetChuDe(Int32 limit) at TVPortal.Publishing.Clone.ucDanhSachHoiDap.Page_Load(Object sender, EventArgs e) --> Cơ sở dữ liệu tích hợp
  • Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15

    Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

  • Nghị quyết số 1034/NQ-UBTVQH15

    Nghị quyết số 1034/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc

  • Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15

    Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

 

Luật Điện lực

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công thương

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(483 lượt xem)

Luật Hóa chất

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công thương

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV

(644 lượt xem)

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV

(389 lượt xem)

Luật Việc làm

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(744 lượt xem)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV

(217 lượt xem)

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Xây dựng

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XV

(211 lượt xem)

Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án NDTC

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(111 lượt xem)

Pháp lệnh Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Cơ quan trình: Tòa án NDTC

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(241 lượt xem)

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án NDTC

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(423 lượt xem)

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(2730 lượt xem)

Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

Cơ quan trình: Đang cập nhật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV

(10993 lượt xem)

Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(5852 lượt xem)

Nghị quyết Về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Cơ quan trình: Bộ Tài chính

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội Khóa XV

(121 lượt xem)

Nghị quyết Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

Cơ quan trình: Bộ Tài chính

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(171 lượt xem)

Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng

Cơ quan trình: Bộ Tài chính

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(183 lượt xem)

Nghị quyết Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”

Cơ quan trình: Ban Công tác đại biểu

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(158 lượt xem)

Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Cơ quan trình: Văn phòng Quốc hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV

(263 lượt xem)