• Nghị quyết số 610/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 610/NQ-UBTVQH15 về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2026

 • Nghị quyết số 28/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 28/2022/UBTVQH15 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

 • Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị

 • Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15

  Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

 • Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15

  Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

 

Luật Điện Ảnh (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV

(1875 lượt xem)

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ngân hàng nhà nước

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV

(6535 lượt xem)

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV

(12600 lượt xem)

Luật Nhà ở (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Xây dựng

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV

(465 lượt xem)

Luật Đất đai (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV

(10301 lượt xem)

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Quốc phòng

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV

(256 lượt xem)

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban về các vấn đề Xã hội

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV

(2131 lượt xem)

Luật Thanh tra (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Thanh tra Chính phủ

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV

(2775 lượt xem)

Luật Dầu khí (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công thương

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV

(1981 lượt xem)

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nội vụ

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV

(4052 lượt xem)

Pháp lệnh Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Cơ quan trình: Tòa án NDTC

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(39 lượt xem)

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Cơ quan trình: Tòa án NDTC

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(189 lượt xem)

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Cơ quan trình: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(2583 lượt xem)

Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

Cơ quan trình: Đang cập nhật

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV

(10859 lượt xem)

Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(5701 lượt xem)

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Cơ quan trình: Hội luật gia Việt Nam

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV

(13609 lượt xem)

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(8386 lượt xem)

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(8408 lượt xem)

Lần dự thảo 1

Cơ quan trình: Bộ Tư pháp

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(33 lượt xem)

Lần dự thảo 1

Cơ quan trình: Đang cập nhật

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

(24 lượt xem)