Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân 45 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.9.1969-2.9.2014), 45 năm thực hiện Di chúc của Người, sáng 15.8, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.