CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

02/03/2024 10:45

Sáng nay, 02/3, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng năm 2024 và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA

02/03/2024 10:05

Nhân chuyến thăm, làm việc với một số tỉnh Nam Trung bộ, sáng nay, 02/3, tại tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

01/03/2024 19:17

Chiều 1/3, trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ động thổ dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656, kết nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP CÔNG DÂN TẠI QUẢNG NAM

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP CÔNG DÂN TẠI QUẢNG NAM

01/03/2024 15:54

Ngày 01/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp công dân định kỳ theo lịch công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam để lắng nghe phản ánh, ý kiến, kiến nghị của công dân trên địa bàn.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND CẦN BÁM SÁT VÀO CÁC CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐẢNG

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND CẦN BÁM SÁT VÀO CÁC CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐẢNG

29/02/2024 13:00

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo tham vấn ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND diễn ra sáng 29/2 tại Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ban Chỉ đạo rà soát toàn bộ bố cục và nội dung dự thảo Tờ trình, trong đó cần bám sát vào các chủ trương lớn của Đảng như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 27-NQ/TW, từ đó xác định trọng tâm của việc sửa đổi Luật lần này. Đồng thời khẳng định, hoạt động giám sát phải trở thành khâu trọng tâm, then chốt trong hoạt động của Quốc hội.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG MỚI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG MỚI

28/02/2024 10:53

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban soạn thảo xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm và chính sách tiền lương mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Soạn thảo, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí, việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quyết tâm hoàn thành xong trước ngày 05/3/2024.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN LÀM VIỆC VỚI BAN SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN LÀM VIỆC VỚI BAN SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG

28/02/2024 09:19

Sáng 28/2 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Soạn thảo Nghị quyết về vị trí việc làm và Nghị quyết về chế độ tiền lương mới thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

27/02/2024 15:54

Chiều 27/2, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo – Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Tiểu ban Văn hóa nghệ thuật đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo đã đến dự và bấm nút phát động.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI TỔ GIÚP VIỆC ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI TỔ GIÚP VIỆC ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

27/02/2024 12:48

Sáng 27/02, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023" đã chủ trì cuộc làm việc với Tổ giúp việc, xem xét tình hình, tiến độ triển khai hoạt động của Đoàn giám sát.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: CẦN CHÚ TRỌNG ĐỔI MỚI VỀ NHẬN THỨC, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: CẦN CHÚ TRỌNG ĐỔI MỚI VỀ NHẬN THỨC, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

27/02/2024 11:38

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo về đổi mới công tác Dân nguyện của Quốc hội sáng 27/02, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội” yêu cần cần đổi mới về nhận thức, hoàn thiện pháp luật về công tác dân nguyện của Quốc hội, từ đó mới hoàn thiện bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động…

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: