PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI HẢI DƯƠNG

13/11/2023

Chiều 13/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH TIẾP ĐOÀN ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH THÁI BÌNH

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hải Dương

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, qua 20 năm tổ chức, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” đã thực sự trở thành một nét văn hoá trong đời sống, là ngày hội lớn của tình đoàn kết gắn bó cộng đồng dân cư, góp phần củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao sức mạnh và vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ngày hội không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho Nhân dân mà còn làm giàu ý chí cách mạng, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua nghe Báo cáo của thôn Thanh Tảo cho thấy, mỗi người dân, từng hộ gia đình đều nêu cao ý thức công dân, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất. “Vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong thôn không ngừng được nâng cao, nhiều gia đình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình; 90% hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Thanh Tảo

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được Ban công tác Mặt trận triển khai và Nhân dân trong thôn nhiệt tình hưởng ứng. Nhân dân đoàn kết xây dựng và chấp hành tốt quy ước của thôn, thực hiện tốt nếp sống văn minh, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các hoạt động này đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, chăm lo tốt cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cán bộ và Nhân dân thôn Thanh Tảo nói riêng và xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương nói chung tiếp tục đoàn kết, chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương bằng những việc làm thiết thực.

Cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tặng quà cho cán bộ và Nhân dân xã Lê Lợi; thôn Thanh Tảo và các thân nhân liệt sỹ trên địa bàn thôn Thanh Tảo

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu không ngừng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội lành mạnh, bền vững, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Phát huy nội lực, hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân thôn Thanh Tảo sẽ đạt được thành tích cao hơn trong chặng đường xây dựng và phát triển của mình, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh và hiện đại.

Trước đó, đại diện thôn Thanh Tảo cho biết, Thanh Tảo là thôn nằm trải dài theo hai bên trục Quốc lộ 37; dân cư phân bố theo 4 xóm, có 425 hộ, 1276 nhân khẩu, với Chi bộ gồm 40 đảng viên. Chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân hoạt động hiệu quả; Nhân dân luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hưởng ứng và thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước của thôn đến các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho cán bộ và Nhân dân xã Lê Lợi; thôn Thanh Tảo và các thân nhân liệt sỹ trên địa bàn thôn Thanh Tảo 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2024, thôn Thanh Tảo xác định tiếp tục đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tích cực tuyên truyền nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả…

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao quà tặng cán bộ và Nhân dân xã Lê Lợi, thôn Thanh Tảo và các thân nhân gia đình liệt sỹ trên địa bàn thôn Thanh Tảo.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc tại xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)

Các bài viết khác