CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2024

07/11/2023

Chiều tối 07/11, tại Nhà Quốc hội, ngay sau khi kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2024.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ UBTVQH NĂM 2024

Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Toàn cảnh cuộc họp

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành đã ban hành Kế hoạch số 641/KH-UBTVQH15 về tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Theo đó, Hội nghị được tổ chức nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, thông suốt trong triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Thể hiện sự chủ động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc bám sát kế hoạch, tiến độ thực hiện cũng như theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát năm 2024 và trách nhiệm của các chủ thể giám sát, các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

Hội nghị sẽ đánh giá khái quát tình hình triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; đồng thời, triển khai các nội dung thuộc Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Hội nghị cũng sẽ thảo luận, tham gia ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; các giải pháp triển khai có hiệu quả Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, trong đó tập trung vào việc triển khai các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2024

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến từ Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tại điểm cầu Nhà Quốc hội sẽ có sự tham dự Hội nghị sẽ có các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Thường trực Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ban của Đảng; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Ban, Viện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên 04 Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đã có yêu cầu khẩn trương chuẩn bị cả về nội dung cũng như các điều kiện bảo đảm cho Hội nghị.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chuẩn bị Báo cáo khái quát về tình hình triển khai Chương trình giám sát năm 2023, kiến nghị các giải pháp để triển khai có hiệu quả Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Tổng Thư ký Quốc hội sẽ có báo cáo tổng hợp chung, trình tại Hội nghị. Ngoài ra, các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024 chuẩn bị một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác triển khai 04 Đoàn giám sát để phát biểu tại Hội nghị.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Đây là lần thứ hai Hội nghị toàn quốc về hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức, cho thấy sự bài bản trong công tác triển khai hoạt động giám sát của Quốc hội và mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận cuộc họp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo công tác tổ chức hội nghị; đồng thời bày tỏ nhất trí với các ý kiến đã phát biểu về nội dung, cách thức tổ chức hội nghị. Theo đó, Hội nghị nên có phần đánh giá lại kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, từ đó rút bài học kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý công tác phối hợp triển khai hoạt động giám sát và công tác tổng hợp, đánh giá kết quả đối với từng chuyên đề giám sát. Cùng với đó, các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội cần tranh thủ tối đa các báo cáo kiểm tra, kiểm toán... Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường giám sát các vụ việc cụ thể để kịp thời phát huy hiệu quả, từ giám sát vụ việc cụ thể sẽ ra các vấn đề lớn. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cần phát huy thẩm quyền ban hành nghị quyết, kết luận để nâng cao hiệu quả công tác giám sát.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các Đoàn giám sát chuyên đề, giám sát tối cao nên đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phản biện các nội dung giám sát để cộng hưởng, tạo “sức nặng” hơn cho các báo cáo của Đoàn giám sát.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

Các đại biểu cùng dự cuộc họp

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu

Các đại biểu cùng dự cuộc họp.

Bảo Yến - Phạm Thắng

Các bài viết khác