CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: ĐỔI MỚI TƯ DUY PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, BẢO ĐẢM TẦM NHÌN DÀI HẠN, LẤY CON NGƯỜI VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LÀM TRUNG TÂM

19/07/2023

Phát biểu tại buổi gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, chiều 19/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận vai trò và những đóng góp của Hội và đề nghị Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, thấm nhuần quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; đổi mới tư duy về phương pháp quy hoạch đô thị, bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế xin - cho, lợi ích nhóm trong xây dựng, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ GẶP MẶT HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Quốc hội luôn lắng nghe các ý kiến xác đáng, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học

Tại buổi gặp mặt, các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đánh cao sự quan tâm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ về công tác quy hoạch mà còn là sự nhạy bén, quan tâm sâu sắc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đối với lĩnh vực này. Nhìn lại cả quá trình từ sau Đại hội Đảng lần thứ 13, Quốc hội đã dành nhiều sự quan tâm đến quy hoạch nói chung và quy hoạch đô thị nói riêng để có được sự đồng bộ. Trong đó có được đột phá trong hệ thống pháp luật về quy hoạch và quản lý đô thị.

Các thành viên Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ, theo dõi hoạt động của Quốc hội thời gian qua cho thấy Quốc hội thể hiện một cách nổi bật tính linh hoạt trong hoạt động để đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Cùng với chương trình nghị sự có định hướng dài hạn thì trong hoạt động của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội đã chủ động, linh hoạt, đồng thời tổ chức hội thảo đi sâu cụ thể từng khía cạnh cụ thể của các dự án luật. Bên cạnh đó là sự nhạy bén trong điều hành hoạt động, kịp thời nghiên cứu tiếp thu các ý kiến liên quan đến các dự án luật.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính báo cáo kết quả hoạt động của Hội

Các chuyên gia, nhà khoa học của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã trực tiếp tham gia đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, nhất là Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tâm đắc khi tại buổi gặp mặt trong thời gian giới hạn nhưng đã có nhiều ý kiến bổ ích, sâu sắc của chuyên gia, nhà khoa học về những vấn đề lớn, gợi mở tư duy về cách tiếp cận và cụ thể vào các điều khoản của các dự án Luật nhất là hướng đến bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, chỉ rõ những vấn đề bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ đồng thời nhận diện nhiều vấn đề thực tiễn phát sinh nhưng chưa được điều chỉnh và gợi mở về một số sáng kiến pháp luật khác như Luật về đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt

Chia sẻ thêm rằng, trước khi Kì họp thứ 5 diễn ra, cá nhân Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội lo lắng khi nội dung của kỳ họp có nhiều vấn đề khó, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, nhiều vấn đề trình gấp, trình theo quy trình rút gọn. Nhưng với tinh thần lắng nghe nhau và đổi mới trong tổ chức, phân bổ thời gian kỳ họp hợp lý, không để ý kiến nào không được tiếp thu, giải trình thấu đáo, sự chuẩn bị kĩ lưỡng thì các nội dung được thông qua tại Kỳ họp đến nay nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Nêu rõ với tinh thần cầu thị, lắng nghe thì chất lượng các dự án luật sẽ đảm bảo, ngày càng nâng lên, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cách làm này để tăng cường đầy mạnh hơn nữa lắng nghe các chuyên gia, nhà khoa học, các đối tượng chịu sự tác động, để chắt lọc trí tuệ toàn dân, đề xuất xác đáng, trình Quốc hội quyết những nội dung đủ chín, đủ rõ và thể chế hoá vào luật. Tin tưởng rằng các dự án khó tại Kỳ họp thứ 6 tới được tiếp thu giải trình đầy đủ, đạt được sự đồng thuận cao.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia buổi gặp mặt

Phát huy vai trò của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam trong tư vấn, phản biện trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị

Qua báo cáo và trao đổi tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội vui mừng và ấn tượng trước những kết quả hoạt động của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam sau 25 năm hình thành và phát triển. Đến nay, Hội đã có cơ cấu tổ chức và hoạt động bài bản, tập hợp các hội viên trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm, làm tốt công tác xây dựng Đảng trong tổ chức Hội và phát triển một cách mạnh mẽ, đa dạng, vững chắc với 17 cấp hội cơ sở ở các tỉnh/thành, viện, trường; với 6700 hội viên trong cả nước trong đó có nhiều hội viên tập thể, pháp nhân, có tạp chí riêng và 5 viện nghiên cứu trực thuộc.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận hoạt động của Hoạt động của Hội đã bám rất sát và thực hiện toàn diện các chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quyết định của Thủ tướng, nhất là chức năng tư vấn, phản biện trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị. Hội đã tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; góp ý về Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham gia phản biện trong quá trình xây dựng các dự án Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…

Tích cực góp ý đối với các dự án lớn như: Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch xây dựng vùng TP. Hồ Chí Minh, Vùng Đồng bằng sông Cửu long; Chiến lược phát triển đô thị Quốc gia và chiến lược xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh; góp ý các đồ án quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch; các dự án lớn về phát triển hạ tầng như Quy hoạch Sân bay quốc tế Long Thành, cảng biển quốc tế Thị Vải, Lạch huyện... Tham gia các Hội đồng xét duyệt đồ án quy hoạch quan trọng của Bộ Xây dựng, các Hội đồng nâng cấp, xếp loại đô thị và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng nâng cao chất lượng quy hoạch và hồ sơ quy hoạch.

Cùng với đó là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao dân trí về công tác quy hoạch. Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hướng dẫn nghề nghiệp của các thành viên và các tổ chức Hội.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá Hội khi tạo được vị thế trong xã hội với nét đặc sắc trong công tác hợp tác quốc tế Tăng cường hợp tác quốc tế, cùng với Hội Quy hoạch Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hội Quy hoạch Hoa Kỳ, Viện các Nhà quy hoạch Hồng Kông và các tổ chức quốc tế khác có liên quan, mở rộng quan hệ, học hỏi kinh nghiệm để công tác quy hoạch, xây dựng quản lý phát triển đô thị của chúng ta ngày càng chất lượng hơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các thành viên Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam dự buổi gặp mặt

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng với Giải Quy hoạch Đô thị Quốc gia (VUPA), do Hội đề xướng lần đầu tiên năm 2018 nhằm tôn vinh các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội, người dân có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị, nông thôn Việt Nam theo hướng hiện đại, bản sắc; bày tỏ kỳ vọng Giải thưởng sẽ có tác dụng thiết thực đóng góp vào việc nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Những kết quả hoạt động trong 25 năm qua toàn diện tích cực, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương hoan nghênh thành tích Hội đạt được.

Đổi mới tư duy lí luận, phương pháp quy hoạch đô thị, kiên quyết xoá bỏ tư duy nhiệm kỳ trong xây dựng, điều chỉnh quy hoạch

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, thấm nhuần quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, trực tiếp là Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó có những quan điểm rất mới đã được nêu rõ như: đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hoà giữa quá trình đô thị hoá, phát triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế, quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Nghị quyết số 06 –NQ/TW yêu cầu phải kiên quyết xoá bỏ tư duy nhiệm kỳ và tình trạng "quy hoạch treo", cơ chế "xin - cho", "lợi ích nhóm" trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch...

Dẫn nhiều ví dụ thưc tế, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quy hoạch cũng chính là cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, quy hoạch phát triển đô thị có vai trò rất quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội và cũng là một công cụ rất hữu hiệu để kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị. Theo đó, đô thị hoá phải gắn liền với quá trình công nghiệp hoá, nếu đô thị hoá nhanh hơn công nghiệp hoá sẽ dẫn đến những khu đô thị vắng bóng người, ngược lại, nếu chậm hơn sẽ dẫn đến sự thiếu hụt các thiết chế cần thiết cho công nghiệp hoá và gây ra những hệ luỵ, tác động sâu sắc đối với xã hội. Mặt khác, thành tố quy hoạch phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, nếu đô thị mà không gắn với nông thôn thì thực hiện sẽ rất khó khăn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia vào các chương trình, kế hoạch và các công tác quan trọng, có ý nghĩa lớn, đóng góp ý kiến cho Chính phủ, Quốc hội, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Cho biết, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 61/2022/QH15 cho phép áp dụng ngay một số giải pháp, biện pháp đặc biệt, cấp bách để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, yêu cầu Chính phủ trên cơ sở thực tiễn thực hiện các giải pháp tại Nghị quyết số 61 sẽ tổng kết toàn diện để sửa đổi Luật Quy hoạch. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội tiếp tục theo dõi, phản biện trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã được quyết định, phê duyệt.

Cùng với đó, Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác hội, nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng của Giải thưởng Quy hoạch đô thị Việt Nam, tạo hiệu ứng lan toả trong hoạt động Quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển bền vững Đô thị Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam; giao Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm đầu mối nghiên cứu cơ chế, cách thức phối hợp với Hội trong việc tham gia góp ý về các nội dung liên quan trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Hội cũng cần chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến lập pháp trong lĩnh vực hoạt động; tiếp tục có cơ chế phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí, nhất là các cơ quan truyền thông báo chí của Quốc hội như Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội chúc Hội vững bước đi lên đồng hành với sự nghiệp xây dựng, phát triển đô thị nước nhà.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt

Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan dự buổi gặp mặt

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Đỗ Viết Chiến làm rõ một số nội dung liên quan đến Luật Kinh doanh bất động sản và những luật liên quan

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Đào Ngọc Nghiêm góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy viên Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Ngô Trung Hà góp ý về nội dung nhà ở xã hội trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Phạm Thiếu Hoa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes, Tập đoàn VinGroup phát biểu góp ý về các dự án luật

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Lưu Đức Hải góp ý về Luật Đất đai (sửa đổi).

Bảo Yến - Phạm Thắng

Các bài viết khác