PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH THĂM, CHÚC TẾT NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN VĂN YỂU

17/01/2023 19:19

Chiều 17/01, tại Hà Nội, nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tới thăm và chúc tết nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH THĂM, CHÚC TẾT NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, chúc tết nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu

Thông tin tới nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu về những đổi mới của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Khoá XV đến nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại. Đặc biệt, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Hai vừa qua, Quốc hội đã xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách của đất nước, qua đó, kịp thời đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Trân trọng những đóng góp to lớn của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu đối với hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm những khóa trước đây, xây dựng Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu tiếp tục theo dõi và đóng góp những kinh nghiệm quý báu để hoạt động của Quốc hội ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho cử tri và Nhân dân cả nước.

Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội Khóa XV ngày càng hiệu quả, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu tin tưởng, Quốc hội sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, trách nhiệm và bản lĩnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, từ đó, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước với Quốc hội. 

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)