BAN BÍ THƯ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 31-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

16/01/2023 19:29

Sáng 16/01, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến các điểm cầu trên địa bàn TP.

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 13-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: MỞ RA GIAI ĐOẠN MỚI, PHÁT HUY THẾ VÀ LỰC PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và các đại biểu chủ trì hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Cùng dự Hội nghị có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đại biểu là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh thành.

Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, thiết thực

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh cần chủ động phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước, nhất là các địa phương vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trong điểm phía Nam tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Qua đó, nâng cao và thống nhất nhận thức “Xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP với phương châm: TP. Hồ Chí Minh vì cả nước - Cả nước vì TP. Hồ Chí Minh"; phấn đấu xây dựng TP xứng đáng với vị thế, vai trò là “trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan toả, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu”. Riêng TP. Hồ Chí Minh, Thành ủy phải chỉ đạo, sớm tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân về thực hiện Nghị quyết, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng, anh hùng, đi đầu đổi mới, năng động, sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển TP hôm nay.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Thường trực Ban Bí thư đề nghị TP. Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, với tinh thần, thái độ quyết liệt, chủ động, năng động, sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Trên cơ sở nhận thức về nội dung Nghị quyết, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng; chọn việc, chọn điểm làm rõ và nhân rộng; kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết thành các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; đổi mới cách thức thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết sao cho nắm chắc tình hình và kết quả thực hiện của từng địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, trong quá trình này các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên lãnh đạo, định hướng, cho chủ trương đối với những vấn đề lớn, mới, phức tạp, nhạy cảm hoặc thí điểm một số nội dung cần thiết.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. "Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết lần này phải tạo chuyển biến thực sự, kết quả cụ thể, trước mắt phải giải quyết tốt vấn đề ngập úng, an ninh, an toàn, trật tự đô thị..., phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo bước tiến mới trong sự phát triển của TP", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị ​​​​​​

Bên cạnh đó, TP cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm với thành phố mang tên Bác kính yêu. Quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài cho TP. Thực hiện nghiêm kỷ cương quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc. Chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của TP trong liên kết phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực, địa phương trong cả nước.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 31

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày tham luận

Sớm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ thành phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TP. Hồ Chí Minh khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển của TP. Hồ Chí Minh, trong đó, sớm ban hành văn bản của Quốc hội, của Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TP. Hồ Chí Minh; xây dựng cơ chế để cụ thể hóa thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, chọn TP. Hồ Chí Minh làm thí điểm chủ trương này; hoàn thiện thể chế, chính sách về đô thị đặc biệt, chính quyền đô thị; sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết 31... 

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo chính quyền TP chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ các văn bản chính sách, pháp luật vượt trội, phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày tham luận

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị, TP. Hồ Chí Minh cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của TP, xác định đây là nội dung then chốt, bảo đảm các cấp ủy, tổ chức đảng toàn TP thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; xây dựng tổ chức cơ sở đảng phù hợp với mô hình đô thị; chú trọng công tác phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền TP theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển TP; luôn gần gũi quần chúng, bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở; đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn và trình độ ngày càng cao của Nhân dân TP. Phát huy truyền thống của TP là nơi đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương.

Nghị quyết đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, sứ mệnh của thành phố

Trên tinh thần quyết tâm cao thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh, thành đã phát biểu tham luận khẳng định, Nghị quyết 31 có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh mà còn đối với cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, Nghị quyết 31 đã xác định quan điểm và mục tiêu rõ hơn vị trí, sứ mệnh của thành phố. Đó là không so sánh TP. Hồ Chí Minh với cả nước mà so sánh với các TP lớn khác trên thế giới. Đó cũng là trách nhiệm mà TP. Hồ Chí Minh phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện mục tiêu và tầm nhìn đã nêu trong Nghị quyết 31.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Theo Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở tổng kết, cần tiến hành bổ sung, sửa đổi, sớm ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TP khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP. Hồ Chí Minh. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả việc phân cấp, phân quyền cho HĐND và UBND TP nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

Ngoài ra, thí điểm chính sách mang tính đột phát để TP. Hồ Chí Minh chủ động huy động nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển. Giữ tỷ lệ điều tiết ngân sách TP theo mức hiện nay cho đến hết năm 2025 và tiếp tục giữ ở mức không thấp hơn trong các năm tiếp theo, tạo điều kiện cho TP có nguồn lực bổ sung cho các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, đầu tư phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm và nâng cao phúc lợi của người dân…

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)