THÔNG CÁO CỦA UỶ BAN ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ THĂM CHÍNH THỨC AUSTRALIA VÀ NEW ZEALAND

26/11/2022 20:31

Từ ngày 30/11 – 06/12/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Australia và New Zealand

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 

Nhận lời mời của Chủ Chủ tịch Hạ viện Australia MiltonDick, Chủ tịch Thượng viện Australia và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 30/11 – 06/12/2022./.