VIỆT NAM LUÔN TRÂN QUÝ GIÁ TRỊ HOÀ BÌNH, KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC ĐỂ DUY TRÌ, BẢO VỀ HOÀ BÌNH Ở KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI

22/11/2022

Chiều 22/11, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại phiên Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội của Hội đồng Hoà bình thế giới, thể hiện uy tín, vị thế của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, HẬU GIANG

Cùng tham dự có: Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cùng các vị Lãnh đạo của Hội đồng Hòa bình thế giới; lãnh đạo các tổ chức hữu nghị với Hội đồng Hòa bình thế giới. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Việt Nam.

Phát biểu chào mừng đại hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có những biến động to lớn, nhanh chóng, phức tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chính song thế giới cũng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức to lớn do chuyển dịch địa chính trị, địa kinh tế, cạnh tranh và đối đầu gay gắt giữa các nước lớn, chính sách và hành động chính trị cường quyền của các thế lực bá quyền, những vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh thổ các quốc gia, chiến tranh cục bộ và chạy đua vũ trang, nhất là chạy đua vũ khí hạt nhân, các hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố, áp đặt trừng phạt đối phương, xung đột sắc tộc, tôn giáo cùng với các nguy cơ an ninh truyền thống khác, các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính ở nhiều nước nhất là hậu quả nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, cùng với sự biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh bất thường, cực đoan, môi trường sinh thái bị suy giảm nghiêm trọng đang làm gia tăng bất ổn tại nhiều quốc gia, nghèo đói gia tăng, sự phân hóa, chia rẽ trong các xã hội ngày càng sâu sắc.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam phát biểu chào mừng Đại hội.

Trong bối cảnh đó, Đại hội lần thử 22 Hội đồng Hòa bình thế giới tại Việt Nam lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam mong muốn rằng, với tinh thần đoàn kết quốc tế, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội sẽ thảo luận và xây dựng được định hướng chiến lược và chương trình hành động thiết thực để tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi, đông đảo các tổ chức, cá nhân và các phong trào hòa bình trong cuộc đấu tranh chung vì một thế giới hoà bình, hợp tác, phát triển công bằng và bền vững cho tất cả.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại phiên khai mạc,  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hoà bình, độc lập, tự do luôn là khát vọng cháy bỏng của Nhân dân Việt Nam, là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một nền hoà bình chân chính “phải được xây trên công bình và lý tưởng dân chủ phải thay cho chiến tranh, rằng tự do, bình đẳng, bác ái phải thực hiện trên khắp các nước không phân biệt chủng tộc và màu da", Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, vì mục tiêu đó, nhiều thế hệ những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc thân mình, chiến đấu, hy sinh, chống lại các thế lực xâm lược, đấu tranh không mệt mỏi cho một nền hoà bình chân chính, vì tiến bộ, lương tri và phẩm giá con người, vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây cũng là lý do mà Việt Nam luôn trân quý giá trị hoà bình, đã và đang không ngừng nỗ lực để duy trì, bảo vệ hoà bình ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, từ thế bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã tạo dựng, củng cố ngày càng vững chắc cục diện đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, thuận lợi cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định. Việt Nam đã phát huy vai trò thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM, WTO..., Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia. Quốc hội Việt Nam luôn phát huy vai trò là thành viên tích cực trong IPU, AIPA.. các đoàn thể, tổ chức nhân dân Việt Nam cũng tham gia nhiều cơ chế, diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng, trong đó có Hội đồng Hòa bình Thế giới, Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế, Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế,…


Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn trân quý giá trị hoà bình, đã và đang không ngừng nỗ lực để duy trì, bảo vệ hoà bình ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đã tạo dựng được cơ bản về cơ chế pháp lý bảo đảm thực thi nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Quốc hội Việt Nam, với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cống hiến vì lợi ích quốc gia và dân tộc, nói lên tiếng nói của Nhân dân, hành động theo ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Đề cập tới những khó khăn, thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ hoà bình, xây dựng một thế giới phát triển công bằng và bền vững, trước hết chúng ta cần nỗ lực đấu tranh để bảo đảm việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa tất cả các quốc gia. Chúng ta cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì hoà bình, giải trừ quân bị và phi quân sự hoá, xoá bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.

Đồng thời, cần tăng cường hợp tác để đối phó hữu hiệu với các nguy cơ xuyên quốc gia, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, thúc đẩy phát triển công bằng và bền vững cho tất cả các nước trên thế giới. Trong sự nghiệp đó, Hội đồng Hoà bình Thế giới có vị trí và vai trò hết sức quan trọng. Là một trong những tổ chức nòng cốt trong phong trào Nhân dân thế giới, là ngọn cờ tập hợp các lực lượng hòa bình tiến bộ trên toàn thế giới, thông qua đối thoại, kết nối hợp tác, tạo nên sức mạnh nhằm thực hiện mục tiêu chung, đấu tranh cho hoà bình.


Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới Socorro Gomes phát biểu khai mạc Đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hoà bình Thế giới sẽ đưa ra định hướng chiến lược, xây dựng được chương trình hành động đề ra những giải pháp thiết thực để đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng, đóng góp tích cực trong các nỗ lực ngăn ngừa xung đột, ngăn chặn chạy đua vũ trang, thúc đẩy việc tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, Hội đồng Hòa bình Thế giới sẽ tập hợp và đoàn kết ngày càng rộng rãi các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng với Hội đồng Hoà bình thế giới và các lực lượng yêu chuộng hòa bình thế giới, đóng góp tích cực và có trách nhiệm nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng chung của Nhân dân thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo và các thành viên của Hội đồng Hòa bình Thế giới, nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên khắp các châu lục đã luôn ủng hộ, đoàn kết với Nhân dân Việt Nam trong suốt quá trình hơn 70 năm hình thành và phát triển của Hội đồng.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hữu nghị và tặng quà lưu niệm

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng cho Hội đồng Hòa bình thế giới và các vị lãnh đạo Hội đồng Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam giành cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Dương Dung