GIÁM SÁT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ: LƯỢNG HÓA KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

01/08/2022 11:35

Sáng ngày 01/8/2022, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông. Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 6 Bộ, ngành

 Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tham dự buổi làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng Đoàn thường trực; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Phó Trưởng Đoàn giám sát; các Ủy viên, đại biểu và chuyên gia tham gia Đoàn giám sát. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các bộ: Thông tin và Truyền thông; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước…

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát cho biết, sau thời gian làm việc với một số địa phương, Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tiếp tục làm việc với các bộ, ngành. Đây là chuyên đề rộng, thực tiễn còn nhiều vấn đề khó lượng hóa về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc đánh giá khách quan, toàn diện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc tham mưu cho Chính phủ, việc thực hiện nhiệm vụ thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Thông tin và Truyền thông phụ trách rất rộng. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu làm rõ những ưu điểm nổi bật trong thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Xem xét, đánh giá khách quan, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm thực hiện trong giai đoan 2016-2021 và các thời kỳ trước để có cái nhìn tổng quan, xác định giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, phát hiện những vướng mắc, bất cập chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật liên quan để tham mưu cho Nhà nước, Chính phủ đề xuất sửa đổi phù hợp với thực tiễn.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Giai đoạn 2016-2021, công tác quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông tiết kiệm được 2.547 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trình bày báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại đơn vị. Báo cáo đã nêu khát quát các kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021 tại Bộ Thông tin và Truyền thông; Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc tham mưu, ban hành tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực công nghệ thông tin; công tác đặt hàng, giao nhiệm vụ báo chí, xuất bản; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên tần số vô tuyến điện, kho số viễn thông, tài nguyên Internet…

Theo đó, giai đoạn 2016-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 230 văn bản quy phạm pháp luật góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ Thông tin và Truyền thông bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ đạo về tiết kiệm của Quốc hội, Chính phủ; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được thực hiện nghiêm túc; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước. Nhờ vậy, giai đoạn 2016-2021, công tác quản lý tiết kiệm được 2.547 tỷ đồng.

Về việc xây dựng, hoàn thiện xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, Bộ Thông tin và Truyền thông coi đây là một trong những giải pháp tạo đột phá thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực công nghệ do ngành trực tiếp quản lý. Bộ đã ban hành Thông tư 39/2017/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, góp phần bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan Nhà nước và giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Về công tác đặt hàng, giao nhiệm vụ báo chí, xuất bản, ngoài việc ban hành các văn bản hướng dẫn, quản lý đặt hàng, giao nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông còn chú trọng thực hiện Quy hoạch báo chí; triển khai công tác quản lý, sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch báo chí; triển khai các đề án chương trình, đề án thông tin tuyên truyền được phân công

Đối với công tác quản lý, khai thác kho số viễn thông, này Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng ban hành các nghị định, thông tư nhằm tổ chức quản lý và khai thác hiệu quả kho số viễn thông theo tình hình thực tiễn tại Việt Nam và thông lệ thế giới, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về quản lý, khai thác tài nguyên Internet, Việt nam trước xu thế cạn kiệt của địa chỉ tài nguyên IpV4 đã sớm đi đầu trong việc thúc đẩy triển khai IpV6 tại Việt nam… góp phần thúc đẩy, phát triển tốt nguồn tài nguyên Internet được giao quản lý và điều này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo nguồn lực tài nguyên số sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng số cho kinh tế số, Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn trình bày báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị giai đoạn 2016-2021.

Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, như việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chung chung, chưa thực sự được quán triệt đầy đủ đến các đơn vị, đội ngũ cán bộ công chức, có năm không kịp ban hành; chưa có các tiêu chí kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tiêu chí thưởng phạt kịp thời. Công tác ban hành, xây dựng và đề xuất ban hành một số văn bản pháp luật còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ và theo kịp với thực tế phát triển của công nghệ; một số văn bản chưa đồng bộ với các văn bản chuyên ngành khác; công tác xây dựng và ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật một số lĩnh vực còn chậm. Công tác quản lý tài chính, khi triển khai tại một số đơn vị đôi khi còn thiếu chặt chẽ về trình tự thủ tục và thời gian điều chỉnh dự toán. Công tác quản lý tài nguyên viễn thông mặc dù đã được tăng cường, đi vào nề nếp, đảm bảo hiệu quả sử dụng, nhưng một số giải pháp thực thi nâng cao hiệu quả sử dụng còn bị chậm triển khai; chậm triển khia đấu giá kho số viễn thông và tên miền Internet…

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường công tác tổ chức, thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước (đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, cơ cấu lại các doanh nghiệp); Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm…

Việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có lúc chưa kịp thời.

Báo cáo kết quả làm việc bước đầu của Tổ công tác thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” tại Bộ Thông tin và Truyền thông do Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Trần Văn Lâm trình bày cho biết, thực hiện Kế hoạch số 123/KH-ĐGS ngày 18/4/2022 của Đoàn giám sát chuyên đề, trong các ngày 10/6 và 23/6/2022, Tổ công tác của Đoàn giám sát đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông để rà soát, chuẩn bị tài liệu, thông tin, báo cáo phục vụ Đoàn giám sát làm việc với Bộ.

Theo đó, về thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan Bộ Thông tin và Truyền thông từng bước xác lập tương đối đầy đủ, toàn diện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, đơn giá trên các lĩnh vực quản lý; đặc biệt trên các lĩnh vực tài nguyên viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử; quản lý, đặt hàng báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình... Tuy nhiên, việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành có lúc chưa kịp thời. Một số văn bản của Bộ chưa đồng bộ với các văn bản chuyên ngành khác. Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức, đơn giá trong công tác đặt hàng báo chí, xuất bản có nội dung còn chưa cụ thể, chưa phù hợp với thực tế, khó áp dụng, cần phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Đại biểu Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả làm việc bước đầu của Tổ công tác thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công tác quản lý phổ tần, băng tần được tăng cường, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên viễn thông này, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin vô tuyến điện tại Việt Nam và tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, việc cấp phép thông qua đấu giá đối với băng tần dành cho thông tin di động chưa thực hiện được do phải chờ ban hành Nghị định về đấu giá tần số; việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số còn khó khăn do chưa quy định chặt chẽ trong Luật Tần số vô tuyến điện.

Công tác quản lý, khai thác tài nguyên viễn thông phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia nhưng việc phát triển tài nguyên viễn thông với lượng thuê bao lớn chưa thật sự hiệu quả; dịch vụ viễn thông phát triển quá nhanh gây khó khăn cho công tác quản lý; việc đấu giá kho số viễn thông trong giai đoạn 2016-2021 gặp khó khăn do thực tế thời điểm này không có nhiều doanh nghiệp đề nghị phân bổ bổ sung mã mạng di động, vướng mắc khi đấu giá mã mạng và mâu thuẫn trong quy định về phân bổ mã viễn thông.

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, Chính phủ điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số quốc gia, từng bước hoàn chỉnh nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành, địa phương; hình thành trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổ công tác cũng đánh giá, môi trường pháp lý cho phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số chưa hoàn thiện, còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia nhìn chung còn chậm so với yêu cầu đề ra; các Cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư và Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia chưa được hình thành đầy đủ và liên thông phục vụ các lĩnh vực quản lý; hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa cao, số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến còn hạn chế.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, để thực hiện quản lý, đặt hàng, giao nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực báo chí. Ngoài việc ban hành các văn bản hướng dẫn, quản lý đặt hàng, giao nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí xuất bản, Bộ chú trọng công tác quản lý, sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch; triển khai các đề án, chương trình, thông tin tuyên truyền được phân công một cách tích cực. Tuy nhiên, việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho báo chí đến nay hiệu quả chưa cao; một số chế độ liên quan quản lý nhuận bút, chi phí chưa được hoàn thiện, phù hợp; Còn thiếu công cụ hiệu quả để thúc đẩy thực hiện quy hoạch và xử lý vi phạm của báo chí…

Làm rõ kết quả, tồn tại và kiến nghị cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, đa số thành viên đoàn giám sát đánh giá cao báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông; báo cáo kết quả làm việc bước đầu của Tổ công tác của Đoàn giám sát chuyên đề được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khái quát các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý và việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Góp ý vào những vấn đề cụ thể tại buổi giám sát, đại biểu Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nêu thực trạng thời gian qua có rất nhiều ứng dụng phần mềm về sức khỏe được cung cấp và triển khai, liệu có lãng phí hay không? Đại biểu khẳng định, những ứng dụng về sức khỏe rất cần thiết, tuy nhiên đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp định hướng, điều chỉnh để tiết kiệm, dễ sử dụng, tránh tình trạng mỗi cơ quan, địa phương có một ứng dụng riêng. Đại biểu cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ thực trạng sim rác vẫn phổ biến (một người sử dụng nhiều số điện thoại), gây lãng phí nguồn lực của xã hội trong khi trên thế giới nhiều quốc gia quản lý số điện thoại di động như số định danh cá nhân.

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho biết, giai đoạn 2016-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu con số tiết kiệm từ công tác quản lý 2.547 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đại biểu cần xem lại cách đánh giá, bởi phần lớn số tiền này là nhờ tăng phí sử dụng mã số viễn thông nên tăng tỷ lệ điều tiết về ngân sách, chứ không phải do tiết kiệm trong chi tiêu. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát lại toàn bộ quỹ tài chính ngoài ngân sách, cụ thể là Quỹ dịch vụ viễn thông công ích. Hiện số dư và nguồn thu của quỹ tương đối lớn, đại biểu đề nghị Bộ báo cáo thêm về số thu, việc huy động nguồn lực, việc sử dụng và hiệu quả gắn với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trực tuyến và quản lý nền tảng xuyên biên giới, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai nêu thực tế quảng cáo trực tuyến chiếm tỷ trọng lớn (Năm 2018 tỷ trọng này chiếm 70%, đến nay tỷ lệ này tăng lên rất nhiều). Số thu hiện nay tập trung vào số tập đoàn lớn như Facebook, Google  Youtube… nhưng kiểm soát doanh thu và số thuế và nhà nước thu được vẫn còn nhiều bất cập. Đại biểu đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá thực trạng quản lý, những khó khăn, bất cập hiện nay.

Đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Khẳng định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải là xương sống để xây dựng bản báo cáo, đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, mặc dù các nội dung thông tin trong báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tương đối phong phú, đa dạng nhưng lại thiên về báo cáo chuyên môn, nghiệp vụ, chưa làm rõ kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí của ngành.

Ngoài ra, Luật Viễn thông ban hành từ năm 2009, sửa đổi năm 2018, trong đó quy định đấu giá tài sản đối với lĩnh vực viễn thông, tuy nhiên hơn 10 năm qua vẫn chưa có cuộc đấu giá nào được tiến hành. Đai biểu Lê Thanh Vân đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông giải trình nguyên nhân do đâu, nếu là vướng mắc về cơ chế, chính sách, tại sao với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này không tham mưu trình Chính phủ, trình Quốc hội kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Cũng tại buổi giám sát, một số thành viên đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin thêm về kế hoạch, quy hoạch sử dụng tài nguyên viễn thông; công tác quản lý kho số mạng viễn thông, việc phân bổ băng tần di động mặt đất giá trị cao; quy hoạch phát triển báo chí, cơ chế đặt hàng vì sao chưa hiệu quả; công tác quản lý bản quyền nội dung số, nhất là bản quyền video trực tuyến; khó khăn vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia… Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đề nghị bổ sung các kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm góp phần sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hệ thống pháp luật liên quan.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giải trình một số vấn đề thành viên Đoàn giám sát nêu. 

Tại buổi giám sát, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã giải trình các vấn đề thành viên Đoàn giám sát nêu liên quan đến công tác quản lý sim điện thoại di động; sử dụng quỹ ngoài ngân sách Nhà nước; tiến độ thực hiện đấu giá tần số vô tuyến điện; thực hiện chuyển đổi số quốc gia; kết nối chia sẻ dữ liệu; quản lý báo chí truyền thông; hản quyền nội dung số; các giải pháp thực hiện tinh giản biên chế…

Lượng hóa hành vi tiết kiệm, hành vi vi phạm gây lãng phí, chế tài khen thưởng và xử phạt

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội – Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 với Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, Đoàn giám sát cơ bản nhất trí với các ý kiến bước đầu của Tổ công tác, các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc. Các thành viên của Đoàn giám sát và đại diện các bộ, ngành đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có cơ sở chính trị pháp lý và thực tiễn, là cơ sở quan trọng để Đoàn giám sát tiếp tục làm việc với Chính phủ cũng như chuẩn bị báo cáo giám sát, chuẩn bị dự thảo nghị quyết và chuẩn bị Quốc hội giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ 4…

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội – Trưởng Đoàn giám sát khẳng định, đây là chuyên đề giám sát khó, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, liên quan đến nhiều lĩnh vực, then chốt và xương sống của nền kinh tế, đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, chuyên đề giám sát chỉ tập trung vào lĩnh vực công, quá trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá cần có sự vào cuộc của các Bộ, ngành trong lĩnh vực tham mưu, quản lý nhà nước. Mối quan hệ tiết kiệm, lãng phí trong mỗi hoàn cảnh, điều kiện khác nhau có cách đánh giá chuẩn xác, nên việc lượng hóa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn khó khăn.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, chuyên đề giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng là chuyên đề được Quốc hội, cử tri và Nhân dân quan tâm. Qua làm việc với một số bộ, ngành, địa phương có nhiều vấn đề về pháp luật, chính sách, tổ chức thực hiện cần sửa đổi, bổ sung. Đoàn giám sát đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Thông tin và Truyền thông, tích cực chuẩn bị báo cáo công phu, với nhiều nội dung cụ thể, rõ ràng, bám sát nội dung, mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng giám sát. Phát biểu giải trình của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thẳng thắn, cung cấp nhiều thông tin có giá trị và những vấn đề Đoàn giám sát quan tâm.

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông còn một số hạn chế cần khắc phục, bổ sung, trong đó có việc ban hành văn bản; quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý sử dụng tài sản Nhà nước; công tác quản lý, khai thác tài nguyên viễn thông; quản lý, sử dụng quỹ ngoài ngân sách; quản lý, đặt hàng báo chí…

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau buổi làm việc này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo bổ sung gửi Đoàn giám sát. Trong đó, tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu, tài liệu đánh giá theo đề xuất của các thành viên Đoàn giám sát; phản ánh những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia; đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan. Từ đó, quy rõ trách nhiệm từng cấp, của người đứng đầu, đề xuất giải pháp khắc phục; đồng thời lượng hóa tối đa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát 52 hành vi gây lãng phí trong Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nhận định, đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc ban hành các nghị định, thông tư ban hành cần lượng hóa được hành vi tiết kiệm, hành vi vi phạm gây lãng phí, có chế tài khen thưởng và xử phạt. Bộ Thông tin và Truyền thông cần bổ sung những đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hệ thống pháp luật liên quan.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, với chức năng, nhiệm vụ của mình, đối với những vấn đề đã được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh là đúng, đã rõ, đã chín, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo sửa ngay trong quá trình giám sát, chứ không đợi đến khi có Nghị quyết của Quốc hội về chuyên đề này.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Các thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn Giám sát

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ công tác quản lý về bản quyền nội dung số, nhất là bản quyền video trực tuyến.

Các thành viên Đoàn giám sát phát biểu các nội dung liên quan đến việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông, công tác quản lý kho số viễn thông, quy hoạch hạ tầng viễn thông, quy hoạch phát triển báo chí; tiến độ thực hiện đấu giá tần số viễn thông...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ hiệu quả của Quỹ tài chính ngoài ngân sách.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu ý kiến về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình vấn đề thành viên Đoàn giám sát nêu.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chú tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận nội dung làm việc.

Lan Hương - Nghĩa Đức

Các bài viết khác