GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH, TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ TẠI 6 BỘ, NGÀNH

01/08/2022

Chuẩn bị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu tại Phiên họp tháng 8/2022 và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, từ ngày 01-03/8/2022, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn giám sát làm việc với các bộ, ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc với Bộ Công An về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì làm việc với Bộ Nội vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện Nghị quyết số 18/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành, tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và các Kế hoạch của Đoàn giám sát số 06/KH-ĐGS ngày 30/9/2021 về kế hoạch giám sát chi tiết; số 123/KH-ĐGS ngày 18/4/2022 về kế hoạch giám sát tại một số Bộ, ngành và địa phương, trong các ngày từ 1-3/8/2022, Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với 6 Bộ, ngành về nội dung chuyên đề giám sát. Cụ thể, Đoàn giám sát làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Y tế.

Tham dự gồm các thành viên Đoàn giám sát: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội (Trưởng Đoàn); Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường (Phó Trưởng Đoàn thường trực); Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh (Phó Trưởng Đoàn); Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường (Phó Trưởng Đoàn); Các Ủy viên, đại biểu và chuyên gia tham gia Đoàn giám sát. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước… 

Theo Nghị quyết số18/2021/QH15, Đoàn giám sát của Quốc hội tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan trên phạm vi cả nước. Đối tượng giám sát: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin cụ thể về nội dung các buổi là việc với các bộ, ngành của Đoàn giám sát của Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về nội dung này.

Lan Hương - Nghĩa Đức

Các bài viết khác