PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, THƯỢNG TƯỚNG TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

29/07/2022 19:07

Chiều 29/7, tại Tp. Bà Rịa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì làm việc với UBND Tp.Hồ Chí Minh về thực hành tiết liệm, chống lãng phí

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng đoàn giám sát; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Vân Chi, Nguyễn Thị Phú Hà cùng các thành viên Đoàn giám sát.

Về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Viết Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Báo cáo với Đoàn giám sát, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong giai đoạn 2016-2021, tỉnh đã xây dựng dự toán thu, chi NSNN theo đúng các quy định của pháp luật về chế độ thu, chi và quản lý thu, chi ngân sách. Tổng thu ngân sách 5 năm 2016-2020 đạt khoảng 386.039 tỷ đồng. Tiết kiệm qua công tác thẩm định kinh phí bổ sung ngoài dự toán cho các đơn vị dự toán, giảm chi cho NSNN là 994,898 tỷ đồng. Kinh phí tiết kiệm do 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều thực hiện theo cơ chế khoán chi kinh phí chi tiền lương và hoạt động thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính ngân sách theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ là 2.240 tỷ đồng


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu 

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí chi cho hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đồng thời tiết kiệm thêm được 10% chi thường xuyên khác dành nguồn phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và thực hiện cải cách hành chính tiền lương và bảo hiểm xã hội với tổng số tiền là 2.670,340 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như: công tác thu hồi đất chậm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án; công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép của các ngành, chức năng và công tác kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên nước còn hạn chế; công tác phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản còn thấp.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị với Quốc hội cho phép địa phương có nguồn cải cách tiền lương dôi dư lớn được sử dụng để bổ sung cho nhiệm vụ chi đầu tư các công trình, dự án của địa phương; đồng thời, giao các địa phương này phải tự cân đối ngân sách của địa phương mình để đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, cam kết không đề nghị Trung ương bổ sung ngân sách cho địa phương để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình.


Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh phát biểu 

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các nội dung, thông tin, số liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát; rà soát, chuẩn hoá lại các thông tin, số liệu báo cáo bảo đảm tính chính xác; đề xuất cụ thể các kiến nghị sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các khó khăn, vướng mắc hiện nay của tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước, tài sản công, quản lý, sử dụng đất và các tài nguyên thiên nhiên khác; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung một số nội dung, lĩnh vực trọng điểm như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, quản lý, sử dụng tài sản công.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, chuyên đề giám sát này rất khó, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, then chốt, xương sống của nền kinh tế và cũng liên quan đến mọi mặt đời sống xã hội, cả lĩnh vực công, lĩnh vực tư, doanh nghiệp, người dân, trước yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để sử dụng hiệu quả, tối ưu các nguồn lực của địa phương và của cả nước cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. 


Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Đoàn giám sát đánh giá cao Báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuẩn bị công phu, nội dung cơ bản cụ thể, rõ ràng; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ đối với Quốc hội để có giải pháp hiệu quả, thiết thực.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiêm túc tiếp thu ý kiến của thành viên Đoàn giám sát; tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu, tài liệu theo đề xuất của Tổ công tác và ý kiến của Đoàn giám sát; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát, Tổ công tác trong quá trình dự thảo và hoàn thiện Báo cáo chung của Đoàn giám sát để đảm bảo các nhận xét, đánh giá, kiến nghị trong Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội về giám sát chuyên đề này trung thực, đầy đủ, khách quan, phù hợp và khả thi.

Các bài viết khác