Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn dự phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

22/09/2013

Ngày 20-21.9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Kim Khoa, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 12 thẩm tra chính thức dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đến dự và chỉ đạo phiên họp.

 

Các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; cho rằng nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại. Quy định của dự thảo Luật nhìn chung có tính khả thi cao. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát, đối chiếu lại nội dung của dự thảo Luật trong quá trình hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất, tránh mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Cư trú, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Bộ luật Lao động. Nghiên cứu, tiếp cận những vấn đề mới có liên quan đến việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 để bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế và xu thế phát triển của một số loại hình du lịch mới như du lịch quá cảnh.

 

 

 

Nguyễn Giang

(http://daibieunhandan.vn)

Các bài viết khác