Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của UB Quốc phòng và An ninh

06/08/2013

Ngày 5.8, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 11.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ QH Huỳnh Ngọc Sơn tới dự và chỉ đạo phiên họp.

Tại phiên họp tiến hành giám sát chuyên đề Việc thực hiện pháp luật về cơ cấu tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số chế độ, chính sách chủ yếu đối với người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các đại biểu cho rằng, việc thi hành pháp luật về cơ cấu tổ chức thuộc hai bộ cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật. Chế độ, chính sách đối với người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân nhìn chung được thực hiện kịp thời, đúng chế độ và đối tượng đã góp phần bảo đảm, động viên người hưởng lương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để quán triệt hệ thống quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiều đại biểu cho rằng, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 liên quan đến lực lượng quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, cần quy định rõ khái niệm về lực lượng vũ trang nhân dân; thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể lực lượng vũ trang, điều động lực lượng vũ trang nhân dân; quy định hàm cấp, quyết định hàm cấp của lực lượng vũ trang nhân dân… Các đại biểu tán thành việc QH xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân, Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự… để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Chính phủ cần ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan hữu quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Sửa đổi, bổ sung các văn bản và quy định không phù hợp về nội dung, thẩm quyền, hình thức liên quan đến cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách với người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân để bảo đảm các quy định của pháp luật hiện hành được thực hiện thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Xây dựng, ban hành hoặc đề xuất QH ban hành các cơ chế phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sỹ.

Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn hoan nghênh Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tổ chức giám sát chuyên đề Việc thi hành pháp luật về cơ cấu tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số chế độ, chính sách chủ yếu đối với người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát, nhất là trình bày rõ hơn những kiến nghị, phục vụ việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; việc sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân, Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiến hành thẩm tra dự án Pháp lệnh Cảnh sát cơ động.

P.Thủy

(http://daibieunhandan.vn/)