Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn dự Diễn đàn đầu tư Quảng Nam hướng tới Tăng trưởng xanh

24/06/2013

Ngày 23/6, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chương trình Định cư Con người Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UN - Habitat) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Diễn đàn đầu tư Quảng Nam hướng tới Tăng trưởng xanh. Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tới dự.

Căn cứ vào Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh cho giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2050, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, triển khai dự án Chiến lược Phát triển tỉnh Quảng Nam theo định hướng quy hoạch và đầu tư phát triển bền vững, tập trung vào tăng trưởng kinh tế địa phương, quản lý tài nguyên môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm công bằng xã hội. Một trong những ưu tiên chiến lược của Quảng Nam là thúc đẩy việc áp dụng mô hình thành phố sinh thái, thành phố xanh cho 2 thành phố Hội An và Tam Kỳ dựa trên cơ sở quản lý hiệu quả các nguồn lực tự nhiên, văn hóa và xã hội, phát triển hạ tầng và công nghiệp xanh, phát triển du lịch sinh thái gắn liền với sự tham gia của cộng đồng, bảo tồn di sản và các hệ sinh thái nhạy cảm.

Tại diễn đàn, một số mô hình xây dựng đô thị hóa xanh, phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên theo hướng Tăng trưởng xanh thành công trong nước và quốc tế có thể áp dụng cho Quảng Nam… Từ đó, có một số lựa chọn phát triển đầu tư kinh tế mà tỉnh Quảng Nam có thể áp dụng như: phát triển kinh tế sử dụng công nghệ ít cácbon, sản xuất xanh, mua sắm xanh, tập trung vào phục hồi rừng và vốn tài nguyên. Các dự án đầu tư theo hướng Tăng trưởng xanh sẽ tạo ra động lực quan trọng đối với các cơ hội phát triển cho Quảng Nam và các bên liên quan dựa trên các lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, các sáng kiến phát triển kinh tế và nguồn lực văn hóa xã hội.

 Để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế hướng tới Tăng trưởng xanh thành công, tại diễn đàn, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đã lưu ý Quảng Nam, để xây dựng chiến lược thành công, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy nội lực của nhân dân, tạo môi trường đầu tư thuận lợi của mọi thành phần kinh tế tham gia vào sự phát triển của địa phương. Đặc biệt, phải gắn phát triển kinh tế với bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và bảo đảm công bằng xã hội. Đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế để mở ra các cơ hội hợp tác phát triển bền vững. Điều này, cần phải sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 Diễn đàn đầu tư hướng tới Tăng trưởng xanh lần đầu tiên được tổ chức ở cấp độ tỉnh, nhằm thúc đẩy các sáng kiến và chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh Quảng Nam trong mối liên kết với các tỉnh khác trong vùng. Qua đó, giới thiệu về các cơ hội đầu tư trọng điểm với các nhà tài trợ, các tổ chức phát triển và các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển các thành phố xanh, các ngành công nghiệp xanh, liên kết đô thị nông thôn và phát triển du lịch sinh thái.

(http://daibieunhandan.vn/)

Các bài viết khác