Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

20/05/2013

Sáng 18.5, tại Hà Nội, dưới sự chỉ trì của Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Kim Khoa, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 9.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tới dự.

 Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết số 31/2012/QH3 của QH và tình hình sử dụng ngân sách quốc phòng, an ninh từ sau Kỳ họp thứ Tư đến hết năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, về việc thực hiện Nghị quyết của QH về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2012, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khắc phục khó khăn; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, anh ninh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và toàn vẹn, chủ quyền lãnh thổ. Hai Bộ đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế…

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ sau Kỳ họp thứ tư đến hết năm 2012 và những tháng đầu năm 2013 của Bộ Giao thông; cho ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban từ sau Kỳ họp thứ Tư đến Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa XIII và tình hình sử dụng kinh phí của Ủy ban Quốc phòng và An ninh từ đầu năm 2013 đến nay.

Trung Thành

(http://daibieunhandan.vn/)

Các bài viết khác