Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dự Hội nghị triển khai Nghị quyết về tiếp xúc cử tri của ĐBQH

21/12/2012

Sáng 20.12, Ban Dân nguyện - UBTVQH đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết liên tịch số 525 của UBTVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp xúc cử tri của ĐBQH.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tới dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định, việc ban hành Nghị quyết liên tịch số 525 đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm và quyết tâm trong việc thực hiện Nghị quyết của QH, Đề án của Đảng đoàn QH nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tiếp xúc cử tri. Nội dung của nghị quyết đã cụ thể hóa được yêu cầu đổi mới theo đường lối chủ trương của Đảng, QH, đáp ứng yêu cầu khách quan của đời sống xã hội; yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, bảo đảm ĐBQH gần dân, gắn bó với nhân dân và thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Để triển khai Nghị quyết có chất lượng và hiệu quả, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH, các cơ quan, ban ngành hữu quan cần tích cực tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Nghị quyết 525 về nội dung, hình thức, cách thức TXCT, vai trò, trách nhiệm của ĐBQH trong việc tiếp xúc với cử tri, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần bám sát các quy định của Nghị quyết về nội dung, hình thức, cách thức tiếp xúc cử tri bảo đảm hợp lý, khoa học, sát thực, hiệu quả, tránh khuôn mẫu, hình thức, chiếu lệ. Các cơ quan cần xác định đúng vai trò, trách nhiệm của mình nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời đầy đủ, kịp thời kiến nghị của cử tri. Các cơ quan của QH, Ban Dân nguyện chủ động trong việc nghiên cứu, trả lời cử tri về những vấn đề cử tri kiến nghị đối với QH, các cơ quan của QH, chú trọng tạo chuyển biến tích cực trong giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, bảo đảm giám sát một cách hiệu quả, đi sâu vào giám sát chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tránh chung chung, không cụ thể.

Nghị quyết Liên tịch sốë 525 của UBTVQH và ủy ban TƯMTTQ Việt Nam có 6 chương, 40 điều quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đơn vị trong việc tiếp xúc cử tri; tập hợp thực hiện tiếp xúc cử tri; trách nhiệm của cơ quan tổ chức, đơn vị giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri… Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.1.2013.

Thanh Tú

(http://www.daibieunhandan.vn)