CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: KẾ THỪA PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỰ TIN BƯỚC TIẾP TƯƠNG LAI

07/07/2022 17:52

Phát biểu tại phiên họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, chiều 07/7, ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội và các cơ quan đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, khối lượng lớn, chất lượng nâng lên, là cơ sở để các cơ quan tự tin bước tiếp những tháng còn lại.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG TRAO HUY HIỆU 50 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HUỲNH NGỌC SƠN

07/07/2022 17:35

Chiều 07/7, tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự và trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng Kế toán – tài vụ, Đảng viên chi bộ Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP GIAO BAN LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN QUỐC HỘI, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

07/07/2022 15:53

Chiều 07/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: GIÁM SÁT ĐỂ PHÁT HIỆN NHỮNG BẤT CẬP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN

06/07/2022 17:58

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của UBTVQH, sáng ngày 06/7 tại Tp.Hồ Chí Minh, Đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND Tp.Hồ Chí Minh. Đây là địa phương cuối cùng trong tổng số 6 địa phương mà đoàn giám sát làm việc.

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

06/07/2022 14:33

Sáng 06/7, tại thành phố Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ KỲ HỌP THỨ TÁM, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

06/07/2022 12:02

Sáng 06/7, tại thành phố Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN LÀ KÊNH THÔNG TIN QUAN TRỌNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

06/07/2022 11:00

Thực hiện Kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021”số 06/KH-ĐGS ngày 30/9/2021 và Kế hoạch giám sát, khảo sát tại một số bộ, ngành, địa phương, Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà toán tại Nhà Quốc hội vào sáng 05/7. Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát nhấn mạnh, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là một trong những kênh thông tin quan trọng trong quá trình thực hiện giám sát chuyên đề,...

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

05/07/2022 11:16

Sáng 05/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” làm việc với Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát, chủ trì cuộc làm việc.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

05/07/2022 08:53

Sáng 05/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” làm việc với Kiểm toán Nhà nước.

GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - KHÔNG ĐỂ KỲ SAU “CHỒNG” LÊN KỲ TRƯỚC

04/07/2022 21:09

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 04/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với thành phố Hà Nội về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Các tin đã đưa: