Nguyễn Sinh Hùng

28/11/2013

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN SINH HÙNG

 

Họ và tên: Nguyễn Sinh Hùng

Tên thường gọi: Nguyễn Sinh Hùng

Ngày sinh: 18/01/1946

Ngày vào Đảng: 26/05/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Chức vụ: - Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI

                - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

                - Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII

                - Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội

Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội: tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

* Ngày 30/3/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng.