Nguyễn Văn An

19/11/2013

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An sinh ngày 1/10/1937 tại Mỹ Tân, ngoại thành Nam Định, tỉnh Nam Định.

1954–1960: Côngnhân điện Nhà máy Điện Hà Nội. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Lao động Nhà máy Điện Hà Nội.

1961–1967: Đi học thoát ly 2 năm trong nước, 5 năm tại Liên Xô, Chi ủy viên Chi bộ lưu học sinh thành phố.

1967–1969: Về nước công tác ở Công trường 8438 thuộc Công ty Điện lực Hà Nội.

1970–1972: Công tác ở Sở Điện III (Nam Định). Bí thư chi bộ. Đảng ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy.

1972–1973: Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Điện Nam Hà, tỉnh Ủy viên dự khuyết.

1974–1976: Đi học trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương khóa 7, chương trình lý luận cao cấp, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn.

8/1976–1980: Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh, phụ trách công nghiệp, sau làm Bí thư Thành ủy Nam Định.

Tháng 11/1980: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh.

Tháng 4/1981: Được bầu đại biểu Quốc hội khoá VII, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982): Được bầu ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986): Được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh.

Tháng 9/1987 làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6/1991) được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

7/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá X, được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các bài viết khác