Lê Quang Đạo

22/11/2013 21:31

Đồng chí Lê Quang Đạo (1921 – 1999): Tên thật là Nguyễn Đức Nguyện, người xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Tham gia cách mạng từ năm 1938, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1940.

- Năm 1943 đến tháng 5-1945, là Bí thư Ban Cán sự Hà Nội, Uỷ viên Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ.

- Năm 1945 đến năm 1949 giữ các chức vụ Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, Hà Nội, Phó Bí thư Khu uỷ Liên khu 3, Phó ban Tuyên huấn Trung ương.

- Từ năm 1950 đến năm 1976: Công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Uỷ ban Liên hiệp đình chiến Việt – Pháp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Chiến dịch đường 9, Bí thư - Chính uỷ Mặt trận giải phóng Quảng Trị.

- Năm 1958: Ông được phong quân hàm Thiếu tướng;

- Năm 1974: Ông phong quân hàm Trung tướng, Bí thư Trung ương Đảng khóa IV, V, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI.

- Tháng 6-1987: Tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khoá VIII, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

- Tháng 8-1994 đến tháng 7-1999: Chủ tịch Chủ tịch Đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá IV).

Do công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ông Lê Quang Đạo đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh, truy tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác./.

Các bài viết khác