Nguyễn Hữu Thọ (1910 - 1996)

23/11/2013 21:20

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Hữu Thọ (1910 - 1996), luật sư, nhà hoạt động chính trị và nhà nước nổi tiếng của Việt nam. Quê quán: huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Năm 1947: Tham gia phong trào yêu nước của trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn;

- Năm 1949: Gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương;

- Năm 1950: Tham gia thành lập Đoàn Đại biểu các giới ở Sài Gòn, đấu tranh đòi các quyền dân chủ, dân sinh; tham gia lãnh đạo cuộc biểu tình chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ tại Sài Gòn;

- Tháng 11/1952: Bị bắt và đày đi Lai Châu;

- Năm 1954: Tham gia phong trào bảo vệ hoà bình ở Sài Gòn, đấu tranh đòi thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ; 

- Năm 1954 - 1955: Lại bị bắt và quản thúc tại Tuy Hoà, Phú Yên; 

- Tháng 10/1961: Được giải thoát;

- Tháng 2/1962: Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam;

- Tháng 1/1964: Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương của Mặt trận;

- Tháng 6/1969: Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam;

- Tháng 7/1976 - 1980: Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội xhủ nghĩa Việt Nam,

- Tháng 4/1980: Quyền Chủ tịch nước;

- Tháng 7/1981: Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Tháng 11/1988: Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tháng 8/1994: Chủ tịch danh dự Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc;

Đại biểu Quốc hội các khoá VI- VIII. Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác.

Các bài viết khác