Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngân

31/03/2021 16:43

TIỂU SỬ TÓM TẮT ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, NGUYÊN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Sinh Hùng

Nguyễn Sinh Hùng

28/11/2013 15:56

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia khoá XIII

Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng

18/11/2013 15:54

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Nguyễn Văn An

Nguyễn Văn An

19/11/2013 15:49

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An sinh ngày 1/10/1937 tại Mỹ Tân, ngoại thành Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nông Đức Mạnh

Nông Đức Mạnh

20/11/2013 15:47

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày

Lê Quang Đạo

Lê Quang Đạo

22/11/2013 21:31

Ông Lê Quang Đạo (1921 – 1999): tên thật là Nguyễn Đức Nguyện, người xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Hữu Thọ (1910 - 1996)

Nguyễn Hữu Thọ (1910 - 1996)

23/11/2013 21:20

Ông Nguyễn Hữu Thọ (1910 - 1996), luật sư, nhà hoạt động chính trị và nhà nước nổi tiếng của Việt nam. Quê quán ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tham gia phong trào yêu nước của trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn (1947).

Trường Chinh (tên thật: Đặng Xuân Khu; 1907 - 1988)

Trường Chinh (tên thật: Đặng Xuân Khu; 1907 - 1988)

24/11/2013 15:00

Trường Chinh (tên thật: Đặng Xuân Khu; 1907 - 88), nhà hoạt động xuất sắc của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, nhà lí luận, nhà báo lớn Việt Nam.

Tôn Đức Thắng

Tôn Đức Thắng

25/11/2013 21:14

Truyền thống quật cường của quê hương đất nước đã sớm hun đúc lòng căm thù giặc và tinh thần yêu nước của người thanh niên Tôn Đức Thắng, cuộc sống và ý thức giai cấp công nhân đã tiếp bước rèn luyện người thanh niên ấy trở thành một chiến sĩ cách mạng kiên cường và lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Bùi Bằng Đoàn (Kỷ Sửu 1889 - Ất mùi 1955)

Bùi Bằng Đoàn (Kỷ Sửu 1889 - Ất mùi 1955)

26/11/2013 15:00

Cụ Bùi Bằng Đoàn (1989- 1955) là một ông quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực và yêu thương dân chúng trong triều đình Huế. Cách mạng Tháng Tám thành công, trong thế nên “xuất” hay nên “xử” của một nhà Nho, Cụ đã nhận lời mời của Hồ Chủ Tịch ra nhậm chức Trưởng ban Thanh tra đặc biệt Chính phủ. Tổng tuyển cử 6.1.1946, Cụ trúng cử ĐBQH và sau đó được bầu làm Trưởng ban Thường trực QH. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Cụ đã lên Việåt Bắc, sát cánh cùng Hồ Chủ Tịch trong những thời điểm khó khăn nhất...Cuộc đời của Cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm gương tận tụy, vì nước vì dân...

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: