1.887 KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XV ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

29/09/2023

Tính đến ngày 24/9/2023, đã có 1.887/2.763 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV được trả lời, giải quyết, đạt 68,3%. Trong đó, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp nhận và trả lời 49 kiến nghị, đạt 71%; Chính phủ, các Bộ, ngành đã tiếp nhận và trả lời 1.776 kiến nghị, đạt 67,9%.

PHIÊN HỌP GIẢI TRÌNH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

Quang cảnh phiên họp.

Sáng 29/9 tại Nhà Quốc hội, Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Phiên họp giải trình, cung cấp thông tin về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp.

Tham dự Phiên họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cùng đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành.

Theo dự thảo Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Ban Dân nguyện cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.763 kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Nội dung kiến nghị liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó một số lĩnh vực tiếp tục được nhiều cử tri quan tâm như: lao động, thương binh và xã hội, y tế, giao thông vận tải, giáo dục – đào tạo, tài nguyên và môi trường, công an, nội vụ, nông nghiệp.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp.

Đến nay, 1.887/2.763 kiến nghị của cử tri đã được trả lời, giải quyết, đạt 68,3%. Trong đó, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp nhận và trả lời 49/69 kiến nghị, đạt 71%; Chính phủ, các Bộ, ngành đã tiếp nhận và trả lời 1.776 kiến nghị, đạt 67,9%.

Báo cáo của Ban Dân nguyện nêu rõ: Cùng với sự tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã chú trọng nghiên cứu, giải quyết kiến nghị cử tri, thể hiện tính cầu thị, tiếp thu kiến nghị cử tri khi thực hiện công tác quản lý, điều hành, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị cử tri đã góp phần tháo gỡ có hiệu quả nhiều khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của Nhân dân, tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân cả nước.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu cho rằng, nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Một số kiến nghị cụ thể của cử tri đã được Bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải đáp đầy đủ về những vấn đề cử tri quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, góp phần ổn định và cải thiện đời sống người dân, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Một số Bộ, ngành trả lời tốt vấn đề cử tri nêu ra, thể hiện trách nhiệm cao trong việc giải quyết kiến nghị cử tri như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng...

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho biết, việc tập hợp, tổng hợp kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội qua các đợt tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau Kỳ họp thứ Năm của một số Đoàn đại biểu Quốc hội chưa bảo đảm đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; có kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương vẫn được tập hợp chuyển lên các cơ quan Trung ương. Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành, có tình trạng Bộ, ngành chậm xây dựng, trình ban hành quy định về hỗ trợ bảo hiểm y tế tại vùng an toàn khu; vẫn còn tình trạng quy định trong văn bản hướng dẫn không đúng với quy định của luật hoặc có sai sót nên có quy định không thực hiện được; một số vấn đề cử tri kiến nghị có phạm vi áp dụng trong toàn quốc chưa được kịp thời giải quyết; một số Bộ, ngành trả lời kiến nghị cử tri không đúng thời hạn...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực y tế.

Phát biểu tại phiên họp liên quan đến các kiến nghị cử tri trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, đến nay 139 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 đều đã được Bộ trả lời đầy đủ. Đối với những nội dung gửi đến sau Kỳ họp thứ 5, Bộ Y tế đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu trả lời cho cử tri, phấn đấu sẽ hoàn thành trong tháng 10/2023.

Đối với việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân các xã an toàn khu cách mạnh, Bộ trưởng Bộ Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế tập trung tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế. Hiện nay, dự thảo Nghị định này đã hoàn thành, đang lấy ý kiến các bộ ngành, thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ. Dự kiến, Nghị định này sẽ được ban hành trước khai mạc Kỳ họp thứ 6 tới, qua đó sớm triển khai hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân các xã an toàn khu cách mạng.

Nhất trí với dự thảo báo cáo của Ban Dân nguyện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai cũng cho biết, qua theo dõi các đơn thư kiến nghị gửi tới Ủy ban Kinh tế và các cuộc tiếp xúc cư tri, có tới hơn 80% các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành đã vào cuộc quyết liệt, thể hiện trách nhiệm cao trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, góp phần ổn định tình hình trận tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai cũng đề nghị các Bộ, ngành cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong việc phân loại, xử lý và tổng hợp các kiến nghị của cử tri. Đồng thời làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm việc còn tồn đọng nhiều đơn thư kiến nghị của cử tri.

Tại Phiên họp, đại diện các Bộ, ngành đã giải trình, báo cáo cụ thể về việc thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri với 13 nội dung liên quan đến hỗ trợ bảo hiểm y cho người dân các xã an toàn khu cách mạng; hồi tố đóng bảo hiểm xã hội đối với thời gian phục vụ của quân nhân phục viên, xuất ngũ; sai sót trong quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; hỗ trợ người chăn nuôi chịu thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi…

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình kết luận nội dung phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình ghi nhận các nội dung giải trình và các báo cáo bổ sung của các cơ quan hữu quan nhằm đưa ra các giải pháp và kiến nghị để giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là nhằm đưa ra được những giải pháp khắc phục những khó khăn mà cử tri nêu ra. "Đã là nội dung được cử tri kiến nghị thì các cơ quan, đơn vị đều phải nêu cao trách nhiệm để có trả lời rõ ràng, thấu đáo, đáp ứng mong muốn của cử tri, người dân”, Trưởng Ban Dân nguyện nhấn mạnh.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cũng ghi nhận các kiến nghị của đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan đến nội dung báo cáo của Ban Dân nguyện và cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 tới đây./. 

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Quang cảnh phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Phó Trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm giải trình kiến nghị liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Đại diện Thanh tra Chính phủ phát biểu tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai đề nghị các Bộ, ngành cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà phát biểu tại phiên họp.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình kết luận nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức

Các bài viết khác