PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỂ TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

10/08/2023

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ Nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân nguyện của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương – Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án lưu ý cần tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì phiên họp.

Chiều 10/8 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân nguyện của Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ Nhất, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch xây dựng Đề án. Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì phiên họp.

Cùng dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình – Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh – Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo Đề án.

Trình bày Báo cáo về việc triển khai xây dựng dự thảo Đề án, Phó Trưởng ban Dân nguyện, Ủy viên Ban Chỉ đạo Hoàng Anh Công nêu rõ, thực hiện Chương trình công tác số 1392 – Ctr/ĐĐQH15 ngày 10/2/2023, Đảng đoàn Quốc hội đã giao Ban Dân nguyện tham mưu, giúp Đảng đoàn Quốc hội xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội”. Ban Dân nguyện đã tham mưu, đề xuất Đảng đoàn Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1615 – NQ/ĐĐQH15 ngày 06/4/2023 của Đảng đoàn Quốc hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.

Phó Trưởng ban Dân nguyện Hoàng Anh Công báo cáo tại phiên họp.

Phó Trưởng ban Dân nguyện cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ban Dân nguyện đã xây dựng dự thảo kế hoạch của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban chỉ đạo và Tổ soạn thảo. Đồng thời xây dựng Dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác dân nguyện trình Phiên họp thứ Nhất Ban Chỉ đạo để xin ý kiến triển khai đến các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Kết quả tổng hợp báo cáo tổng kết công tác dân nguyện phục vụ xây dựng nội dung các Chuyên đề của Đề án và xây dựng, hoàn chỉnh Đề án.

Về Dự thảo nội dung của Đề án, Phó Trưởng ban Dân nguyện Hoàng Anh Công cho biết, trên cơ sở nội dung Đề án Ban Dân nguyện đã báo cáo Đảng đoàn Quốc hội năm 2022, Ban đã chủ động tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội. và đang tích cực tổ chức nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện nội dung Dự thảo Đề án. Ban đã tiếp thu, bổ sung các nội dung đã có kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như: Báo cáo rà soát các nghị quyết sửa đổi, bổ sung các nghị quyết số 228, 694 và 759 và định hướng xây dựng 01 nghị quyết mới sửa đổi, bổ sung các nghị quyết trên; báo cáo tổng kết nghị quyết liên tịch số 525 về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng 02 nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 525 nêu trên. Bên cạnh đó, Ban cũng đã tiếp thu các nội dung Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về đổi mới hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đề án đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội…

Theo dự thảo kế hoạch, dự kiến sẽ báo cáo Đảng đoàn Quốc hội vào Phiên họp tháng 8/2023. Tuy nhiên, để bảo đảm nội dung, chất lượng dự thảo Đề án, Ban Dân nguyện xin chuyển thời hạn báo cáo kết quả xây dựng dự thảo Đề án vào Phiên họp tháng 11/2023.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành - Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại phiên họp.

Tại Phiên họp thứ Nhất, các thành viên Ban Chỉ đạo khẳng định, việc xây dựng Đề án nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, chất lượng, hiệu quả của hoạt động dân nguyện của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, góp phần khẳng định vai trò của Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, quá trình xây dựng Đề án cần đánh giá thực trạng hoạt động công tác dân nguyện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Trong đó, làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Đề ra giải pháp, những đổi mới cụ thể, thiết thực, khả thi, phù hợp với các quy định hiện hành, đòi hỏi của thực tiễn hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để triển khai thực hiện việc đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương – Trưởng ban Chỉ đạo kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương – Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cho rằng, dân nguyện là mong ước, nguyện vọng của nhân dân. Công tác dân nguyện cần làm rõ mối quan hệ giữa người dân và Nhà nước, đồng thời phản ánh được bản chất ưu việt của Nhà nước. Dân nguyện là yếu tố không thể thiếu trong các hoạt động của Nhà nước, do vậy, chủ thể công tác dân nguyện là Nhà nước. Tuy nhiên, trong phạm vi của Đề án, chỉ xoay quanh chủ thể là công tác dân nguyện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ban Chỉ đạo, Tổ soạn thảo cần tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về công tác dân nguyện; đổi mới phương thức làm việc, đổi mới căn bản về tổ chức và hoạt động của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đổi mới công tác phối hợp giữa Ban Dân nguyện với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, địa biểu Quốc hội trong việc thực hiện công tác dân nguyện của Quốc hội trong thời gian tới.

Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, trong quá trình xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội”, Ban Chỉ đạo, Tổ soạn thảo cần làm rõ mục đích, yêu cầu của Đề án; phạm vi của Đề án. Nội dung của Đề án cần chú trọng 3 nhóm vấn đề: công tác tiếp công dân, giám sát việc tiếp công dân; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Ban Chỉ đạo bám sát các kết luận của Đảng đoàn Quốc hội để xây dựng dự thảo Đề án, xác định rõ tiến độ thực hiện, hoàn thiện Đề án để báo cáo Đảng đoàn Quốc hội./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Quang cảnh phiên họp

TPhó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì phiên họp.

Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án dự phiên họp.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh – Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại phiên họp.

​Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình – Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo khẳng định, việc xây dựng Đề án nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, chất lượng, hiệu quả của hoạt động dân nguyện của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, góp phần khẳng định vai trò của Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.​

Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương – Trưởng ban Chỉ đạo kết luận phiên họp.

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác