PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI

10/08/2023

Chiều 10/8 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân nguyện của Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ Nhất, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch xây dựng Đề an. Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo đề án chủ trì phiên họp.

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA BAN SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIÁM SÁT VIỆC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CƠ QUAN DÂN CỬ, ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo đề án chủ trì phiên họp.

Cùng dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo Đề án.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng ban Chỉ đạo đề án cho biết, ngày 06/4/2023, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1615-NQ/ĐĐQH15 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân nguyện của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án đã chủ động, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công tác Dân nguyện để trình tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo để xin ý kiến triển khai. Kết quả tổng hợp báo cáo tổng kết công tác dân nguyện phục vụ nội dung các Chuyên đề của Đề án và xây dựng, hoàn chỉnh Đề án.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu khai mạc phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Đề án nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động Dân nguyện của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, góp phần khẳng định vai trò của Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhân dân.

Đề án sẽ tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về công tác Dân nguyện; đổi mới phương thức làm việc, đổi mới căn bản về tổ chức và hoạt động của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đổi mới công tác phối hợp giữa Ban Dân nguyện với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện công tác Dân nguyện của Quốc hội trong thời gian tới…

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo Đề án dự phiên họp.

Tại phiên họp, Phó trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công – Ủy viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Soạn thảo Đề án đã báo cáo việc triển khai xây dựng Dự thảo Đề án.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin về nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh