HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

13/05/2022 11:45

Ngày 13/5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 23/5. Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Dân nguyện, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội; đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Tiếp công dân Trung ương; đại diện UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân của thành phố Hà Nội, và các cơ quan có liên quan.

Trình bày Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Phó Trưởng ban Dân nguyện Lò Việt Phương cho biết, Kế hoạch phối hợp tiếp công dân được Ban Dân nguyện ban hành nhằm tổ chức thực hiện công tác này chu đáo, an toàn, hiệu quả trong thời gian diễn ra Kỳ họp và khi có yêu cầu đột xuất; bảo đảm các công dân đều được tiếp theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương, giữa các cơ quan Trung ương và chính quyền các tỉnh, thành phố, giữa Ban Dân nguyện với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố. Tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động phòng, ngừa xử lý các tình huống phức tạp, phục vụ các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Theo dự thảo Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Ban Dân nguyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tại Trụ sở Tiếp công dân trung ương ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội cung cấp thông tin đến các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội về những trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết hết thẩm quyền, đúng pháp luật nhưng vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài đến nhiều đại biểu Quốc hội. Tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân phục vụ Kỳ họp với lãnh đạo Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội vào thời gian giữa Kỳ họp, khi kết thúc Kỳ họp và trong trường hợp đột xuất; đồng thời gửi báo cáo đến các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Trưởng ban Dân nguyện Lò Việt Phương trình bày Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu và các Đoàn Đại biểu Quốc hội phân công một đồng chí lãnh đạo thường trực làm đầu mối phối hợp với Ban Dân nguyện để tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương khi có đề nghị của Ban Dân nguyện và được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội... Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Dân nguyện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp khi nhận được đề nghị của Ban Dân nguyện và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.

Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và thông tin tuyên truyền, Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự khi công dân tập trung đông người khiếu nại, tố cáo tại khu vực nhà Quốc hội, nơi làm việc của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nơi ở của các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Báo cáo về kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư trong thời gian từ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đến nay, đại diện Lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.171 lượt với 3.451 công dân đến trình bày 1.026 vụ việc, số lượt đoàn đông người là 132 đoàn. Trong đó, khiếu nại 561 vụ việc, tố cáo 123 vụ việc, phản ánh và kiến nghị 342 vụ việc. So với thời gian giữa Kỳ họp thứ 1 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, số vụ việc và số lượt đoàn đông người đều tăng cao. Số vụ việc tăng 20,8 lần, số lượt đoàn đông người tăng 43 lần.

Sau khi nghe đại diện Bộ Công an thông tin thêm về tình hình an ninh, trât tự và kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã cùng thảo luận và đề xuất nhiều biện pháp nhằm tổ chức hiệu quả công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ họp sắp tới. Các đại biểu đề nghị các Bộ, Ban, ngành của Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự đã đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, nhân sự kiện này các bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương cần trao đổi kỹ để xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong từng vụ việc, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để góp phần giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Để thực hiện hiệu quả các công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu kiện, nhiều ý kiến nhấn mạnh đến sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị có vai trò rất quan trọng; sớm kiện toàn trang thiết bị ở trụ sở tiếp công dân tại các địa phương (Thanh tra Chính phủ quan tâm); tăng cường giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân…

Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đề nghị tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư.

Để đảm bảo tổ chức hiệu quả công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình khẳng định, sau Hội nghị này, Ban Dân nguyện sẽ chính thức phát hành Kế hoạch tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV; gửi Kế hoạch đến chính quyền các địa phương, một số bộ ngành, cơ quan Trung ương có liên quan. Trưởng Ban Dân nguyện cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cần tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố có kế hoạch tiếp công dân, tập trung đối thoại, giải quyết yêu cầu của công dân thuộc thẩm quyền của mình, giúp hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Ban Tiếp công dân ở địa phương chủ động tham mưu cho UBND cấp tỉnh quan tâm tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu kiện cụ thể.

Ngoài ra, đối với công tác thông tin, tuyên truyền, bên cạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền chung về nội dung Kỳ họp thì cần quan tâm tuyên truyền cính sách, pháp luật cũng như vận động công dân đến khiếu nại thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời cho biết sau Hội nghị này, Ban Dân nguyện, Vụ Dân nguyện sẽ tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương trong thực hiện công tác tiếp công dân; cử cán bộ thường xuyên có mặt ở Trụ sở tiếp công dân Trung ương để tiếp công dân chu đáo; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, để lãnh đạo Ban có ý kiến chỉ đạo, cũng như báo cáo đến lãnh đạo của Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Đại diện Lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo về tình hình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo trong khoảng thời gian từ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đến nay và dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo diễn ra trong thời gian tới.

Đại diện Bộ Công an thông tin thêm về tình hình an ninh, trât tự và kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị.

Phó Trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện các địa phương phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đề nghị, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cần tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố có kế hoạch tiếp công dân, tập trung đối thoại, giải quyết yêu cầu của công dân thuộc thẩm quyền của mình, giúp hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp./.

Ánh Nguyệt - Nghĩa Đức