GIÁM SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

28/07/2020 10:19

Ngày 27/7, tại Tp. Cần Thơ, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Viện KAS Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội”.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện  Dương Thanh Bình chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Thường trực HĐND cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình khẳng định, thời gian qua, công tác dân nguyện luôn được quan tâm và đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của cơ quan có thẩm quyền ngày càng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đi sâu giám sát nhiều vụ việc cụ thể có tính chất phức tạp, đông người, kéo dài tại một số địa phương. Điều này đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Tuy nhiên, qua báo cáo của Chính phủ hàng năm và kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng cho thấy, tình hình khiếu nại tố cáo vẫn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp, đông người và chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại Trụ sở Tiếp Công dân Trung ương; Thực tiễn thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp; Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng và giải pháp trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu đã tập trung trao đổi làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai và quản lý đất đai của các cơ quan có thẩm quyền; công tác thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh. Đồng thời, chỉ ra nguyên nhân chủ yếu, đưa ra các kiến nghị cũng như gợi mở các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế- xã hội, cũng như hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử trong công tác này. Một số đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các quy định của Luật Đất đai năm 2013 về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội và một số quy định của Luật Đất đai chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch, Luật Lâm nghiệp… từ đó đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể trong Luật Đất đai năm 2013.

Các đại biểu cũng thảo luận về trình tự xem xét, thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về danh mục các dự án thu hồi đất do UBND cấp tỉnh trình; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động thẩm tra và giám sát việc thu hồi đất để thực hiện mục đích phát triển kinh tế - xã hội./.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)