HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

29/04/2020 16:06

Sáng 29/4, tại trụ sở làm việc của Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

Cho ý kiến tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, đơn vị cơ bản tán thành với nội dung dự thảo Báo cáo, được chuẩn bị công phu, khoa học; chỉ rõ mặt được, hạn chế và đưa ra những kiến nghị rõ ràng. Đại diện các bộ, ngành và cơ quan liên quan khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của Ban Dân nguyện để tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Về các kiến nghị cử tri còn chậm chễ trong việc xử lý và cử tri chưa đồng tình với việc trả lời, giải quyếtcác bộ, ngành sẽ khẩn trương phối hợp, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Ban Dân nguyện sẽ tiếp thu những ý kiến kiến xác đáng của các bộ, ngành, đơn vị để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV một cách chính xác, kỹ lưỡng. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Ban Dân nguyện hoàn thiện thêm các thông, để Ban hoàn thiện báo cáo trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thứ 45 tới đây và trình bày báo cáo tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị. 

Phó trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công trình bày Dự thảo Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Cho ý kiến tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, đơn vị cơ bản tán thành với nội dung dự thảo Báo cáo, được chuẩn bị công phu, khoa học; chỉ rõ mặt được, hạn chế và đưa ra những kiến nghị rõ ràng.

Đại diện các bộ, ngành và cơ quan liên quan khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của Ban Dân nguyện để tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. 

Về các kiến nghị cử tri còn chậm chễ trong việc xử lý và cử tri chưa đồng tình với việc trả lời, giải quyếtcác bộ, ngành sẽ khẩn trương phối hợp, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận phiên họp, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Ban Dân nguyện sẽ tiếp thu những ý kiến kiến xác đáng của các bộ, ngành, đơn vị để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV một cách chính xác, kỹ lưỡng.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Ban Dân nguyện hoàn thiện thêm các thông, để Ban hoàn thiện báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 45 tới đây trước khi trình bày báo cáo tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV. /.

Trọng Quỳnh