HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN

17/02/2020

Tại buổi Lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, đã trao Nghị quyết số 899/NQ – UBTVQH14 ngày 13/2/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện cho đồng chí Hoàng Anh Công.

Sáng ngày 17/02, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đồng chí Hoàng Anh Công - Vụ trưởng Vụ Dân nguyện.

Tại buổi Lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã trao Nghị quyết số 899/NQ – UBTVQH14 ngày 13/2/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện cho đồng chí Hoàng Anh Công. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao năng lực, phẩm chất của đồng chí Hoàng Anh Công, đồng thời tin tưởng rằng, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này sẽ tạo điều kiện để Ban Dân nguyện thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới… 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đồng chí Hoàng Anh Công

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đã công bố Nghị quyết số 899/NQ – UBTVQH14 ngày 13/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện cho đồng chí Hoàng Anh Công

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đồng chí Hoàng Anh Công

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng ban Dân nguyện Hoàng Anh Công

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và đánh giá cao năng lực, phẩm chất của đồng chí Hoàng Anh Công

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tin tưởng rằng, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này sẽ giúp Ban Dân nguyện thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đã chúc mừng đồng chí Hoàng Anh Công nhận nhiệm vụ mới và mong muốn trên cương vị mới sẽ đóng góp tốt hơn nữa trong các hoạt động của Ban Dân nguyện cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao

Tân Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công chân thành cảm ơn lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tin tưởng giao nhiệm vụ; khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, kế thừa, phát huy những kết quả Ban Dân nguyện đã đạt được; nhận diện, đánh giá đúng và trực tiếp giải quyết có hiệu quả những hạn chế, tồn tại cũng như khó khăn, thách thức trong tổ chức và hoạt động của Ban

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, lãnh đạo Ban Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội và các đơn vị chúc mừng tân Phó Trưởng ban Dân nguyện Hoàng Anh Công./.

Trọng Quỳnh