HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN NGUYỆN

12/02/2020

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao hoạt động của Ban Dân nguyện, hoạt động Dân nguyện trong năm 2019. Với khối lượng công việc lớn, nhân lực còn hạn chế nhưng Ban Dân nguyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đánh giá cao.

Sáng ngày 12/02 tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao hoạt động của Ban Dân nguyện, hoạt động Dân nguyện trong năm 2019. Với khối lượng công việc lớn, nhân lực còn hạn chế nhưng Ban Dân nguyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đánh giá cao.

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Dân nguyện cần tích cực, chủ động trong chỉ đạo, tham mưu xử lý đơn thư, không để tồn đọng; cải tiến hình thức phân loại đơn, thư, phân loại sơ bộ, phân loại theo thứ tự ưu tiên gắn trách nhiệm xử lý đơn, thư với từng bộ, ngành, công chức. Bám sát, phản ánh nhanh, kịp thời, chính xác đơn, thư nguyện vọng cử tri, phản ánh đúng vấn đề nổi lên mà nhân dân, cử tri đang mong muốn giải quyết…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Quang cảnh buổi làm việc

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban

 Phó trưởng ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương cho biết, do nhu cầu tiếp công dân của Quốc hội là rất lớn, vì vậy cần bảo đảm mọi công dân đến Quốc hội đều được tiếp ở cả 3 miền, trong đó năm 2020 cần tăng cường tiếp công dân ở miền Nam và miền Trung để giảm thiểu sự vất vả trong quá trình đi lại của người dân.

         Trăn trở về công việc của Ban Dân nguyện, Phó Trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ: Các kiến nghị của cử tri, Ban Dân nguyện “đang xử lý thô, mà chưa xử lý được tinh”. Bởi sau khi nghiên cứu, chuyển đơn, thư kiến nghị của cử tri thì Ban Dân nguyện không có thẩm quyền đôn đốc Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. 

Phó Trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, nâng cấp Ban Dân nguyện thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội sẽ góp phần nâng tầm công tác Dân nguyện của Quốc hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Vụ Dân nguyện (thuộc Văn phòng Quốc hội) cho biết: Năm 2020 dự báo số lượng đơn, thư gửi đến Ban Dân nguyện gia tăng, khi mà nhân lực còn có hạn. Do đó kiến nghị cho phép tăng thêm biên chế của Vụ Dân nguyện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao hoạt động của Ban Dân nguyện, hoạt động Dân nguyện trong năm 2019. Với khối lượng công việc lớn, nhân lực còn hạn chế nhưng Ban Dân nguyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đánh giá cao.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, cũng là năm nhiều sự kiện chính trị quan trọng, dự báo số lượng đơn, thư gửi đến Ban Dân nguyện gia tăng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, lãnh đạo Ban Dân nguyện cần xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ủng hộ Đề án chuyển Ban Dân nguyện thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, Ban Dân nguyện phải xác định đây là quyết tâm chính trị, vì mục tiêu chung đó là nâng tầm công tác Dân nguyện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ban Dân nguyện và Vụ Dân nguyện (thuộc Văn phòng Quốc hội).

Trọng Quỳnh