ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ - PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, DỰ LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

23/10/2020

Căn cứ vào chỉ đạo và sự uỷ quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chiều ngày 24/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ gặp mặt, trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Đỗ Văn Đương, Phó trưởng Ban Dân nguyện. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, tham dự buổi Lễ.

GIÁM SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

28/07/2020

Ngày 27/7, tại Tp. Cần Thơ, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Viện KAS Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội”.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN ĐBQH ĐỐI VỚI BÀ NGUYỄN THANH HẢI

05/06/2020

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 05/6/2020, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN GIỮ CHỨC BÍ THƯ TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN

23/05/2020

Chiều ngày 23/5, tại Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị công bố Quyết định về việc bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

29/04/2020

Sáng 29/4, tại trụ sở làm việc của Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV

30/04/2020

Ngày 29/4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị.

HÌNH ẢNH: BAN DÂN NGUYỆN VỚI QUYẾT TÂM KHÔNG ĐỂ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN BỊ ĐÌNH TRỆ BỞI ĐẠI DỊCH COVID –19

11/04/2020

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh phương thức hoạt động, tăng cường làm việc trực tuyến, ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và xử lý đơn thư, không để xảy ra tình trạng đình trệ công việc, kiên quyết không bỏ lại bất cứ người dân nào phía sau do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID – 19.

TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN NGUYỄN THANH HẢI: KIÊN QUYẾT KHÔNG ĐỂ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN BỊ ĐÌNH TRỆ BỞI DỊCH BỆNH

10/04/2020

Điều chỉnh phương thức hoạt động; tăng cường làm việc trực tuyến, đảm bảo đúng kế hoạch; không để xảy ra tình trạng đình trệ công việc; xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại của cử tri; kiên quyết không để công tác dân nguyện bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid- 19… là khẳng định của bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN

17/02/2020

Tại buổi Lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, đã trao Nghị quyết số 899/NQ – UBTVQH14 ngày 13/2/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện cho đồng chí Hoàng Anh Công.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN

17/02/2020

Sáng ngày 17/02, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đồng chí Hoàng Anh Công - Vụ trưởng Vụ Dân nguyện.

Các tin đã đưa: