Tra cứu thông tin kiến nghị cử tri
Tìm kiếm
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Gửi bởi: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM   

Kỳ họp: Quốc hội Khóa XIV   

Trả lời:

1. Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị: xây dựng phần mềm quản lý thống nhất chung giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và cơ quan BHXH; thống nhất và hướng dẫn kịp thời trong việc xử lý, giải quyết vướng mắc cho địa phương.

Trả lời: Tại Công văn số: 3012/BHXH-BT ngày 14/8/2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8933/VPCP-KGVX ngày 29/10/2015 về việc tin học trong KCB bảo hiểm y tế (BHYT) và Công văn số 1710/VPCP-KGVX ngày 16/03/2016 về việc tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán chi phí KCB BHYT:

BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán khám KCB BHYT từ dữ liệu do các cơ sở thực hiện KCB BHYT chuyển đến và Bộ Y tế chịu trách nhiệm tin học hóa trong thực hiện KCB và chuyển dữ liệu KCB này đến cơ quan BHXH để giám định thanh toán. Đây là một mô hình liên kết trao đổi dữ liệu theo tiêu chuẩn được nhiều nước áp dụng. BHXH Việt Nam đã xây dựng một phần mềm để hỗ trợ cho các cơ sở KCB không có phần mềm có thể nhập các chi phí KCB đề nghị thanh toán BHYT lên hệ thống của Ngành. Trên cơ sở đề xuất của Đoàn Đại biểu BHXH Việt Nam sẽ có ý kiến và phối hợp với Bộ Y tế để nghiên cứu xây dựng phần mềm thống nhất chung.

2. Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: Đề nghị xem xét ban hành quy định hoặc chỉ đạo các Bộ, Ban, Ngành chức năng ban hành quy định về các biện pháp quản lý nợ và các giải pháp xử lý, thu hồi nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) triệt để hơn, có tính răn đe và hiệu lực thực hiện cao hơn nhằm góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH. Đồng thời có biện pháp mạnh hơn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, không thực hiện các quyết định kiểm tra, xử phạt, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Trả lời: Tại Công văn số: 3168A/BHXH-BT ngày 21/8/2018

1. Thực hiện Luật BHXH năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH để đôn đốc thu hồi nợ đọng; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH.

2. Ngành BHXH tổ chức triển khai, thực hiện:

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 01/2016 NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam; Quyết định số 595/QĐ- BHXH ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT để quản lý, đôn đốc, tổ chức thu và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định;

- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tuyên truyền, vận động, thuyết phục và phối hợp với các cơ quan Thuế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Công an, Thi hành án,.. để đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN;

- Tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đối với đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên và kiên quyết xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH; chuyển hồ sơ các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN sau khi đã thanh tra đến các cơ quan tư pháp để xem xét xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.

Trên đây là trả lời của BHXH Việt Nam đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế để trả lời cử tri.

3. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ánh, các em học sinh đi khám bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng không có thẻ học sinh thì không được khám, trong kill có trường học không phát thẻ học sinh. Do đó, cử tri đề nghị BHXH Việt Nam cho dán ảnh của học sinh vào thẻ BHYT đế thuận lợi cho các em học sinh khi sử dụng.

Trả lời: Tại Công văn số: 3090/BHXH-ST ngày 16/8/2018

Theo quy định của Luật BHYT, người tham gia BHYT khi đến khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh, trường họp chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân. Tuy nhiên, qua thí điểm cấp thẻ BHYT có ảnh cho một số đối tượng khác nhau trên địa bàn một số tỉnh, thành phố cho thấy kết quả việc cấp thẻ BHYT có ảnh vẫn còn nhiều hạn chế như: thẻ BHYT chất liệu giấy độ bền không cao, dễ rách, hỏng; người tham gia BHYT thường xuyên phải đối thẻ BHYT khi có điều chỉnh về đối tượng, mức hưởng, nhân thân... Neu thực hiện phương thức in ảnh trên thẻ sẽ đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn đê có trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ. Ngoài ra, cơ chế kiểm tra, nhận dạng đối tượng thông qua ảnh đã lạc hậu. Do đó, hầu hết các nước trên thế giới đã chuyển sang các phương thức nhận dạng khác như vân tay, nhập mật khẩu, xác thực qua tin nhắn..., nhằm giải quyết yêu cầu nhận dạng nhanh, đơn giản, đúng đối tượng và đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Đe khắc phục nhược điếm của thẻ BHYT có ảnh, BHXH Việt Nam đã báo cáo Chính phủ xây dựng đề án mẫu thẻ BHYT(mới) có chât liệu lâu bền, sử dụng dữ liệu điện tử đe nhận dạng nhân thân người tham gia và thống nhất cấp mã số BHXH duy nhất để quản lý quá trình tham gia và thụ hưởng chê độ khám chữa bệnh thay thế cho thẻ BHYT chất liệu giấy trong thời gian tới.

Đê tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh chưa có giấy tờ tùy thân khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT, ngày 30/6/2016 BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2384/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT có quy định: “Trường hợp người tham gia BHYT không có Giây chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh hợp lệ khác, cơ quan BHXH thống nhất với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tạm thời để người bệnh sử dụng giấy xác nhận có dán ảnh và đỏng dấu giáp lai của Công an cấp xã đê xuất trình cùng thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh.

4. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mẫu mới (được phát hành từ cuối năm 2017) không ghi thời hạn hết hiệu lực trên thẻ. Điều này gây khó khăn cho người sử dụng trong việc theo dõi thời gian hết hạn của thẻ để đóng tiếp; nhất là với người dân tộc thiểu số miền núi có khi phải đi hàng chục km mới đến được cơ sở khám chữa bệnh thì thẻ được kiểm tra lại báo hết hạn.

Trả lời: Tại Công văn số 3021/BHXH-ST ngày 14/8/2018

BHXH Việt Nam đã ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Theo đó, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH giúp tránh cấp trùng một người nhiều thẻ BHYT, cũng như quản lý, xác định thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục của từng cá nhân. Ngoài ra, trên thẻ BHYT mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày .../.../... (bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày nào). Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT lâu dài, không phải đổi lại hằng năm.

Đây là hoạt động triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, với mục tiêu cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT. Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng thẻ BHYT. Trước hết, giảm bớt thủ tục nộp lại thẻ cũ còn giá trị sử dụng cho cơ quan BHXH khi ngừng đóng BHYT. Thẻ BHYT theo mã số BHXH cấp cho người tham gia được sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hằng năm; trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Điều này cũng tránh trường hợp in, đổi thẻ không kịp thời như các năm trước đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Bên cạnh đó, người tham gia cũng dễ dàng tìm hiểu thông tin về thời hạn sử dụng thẻ BHYT bằng nhiều hình thức: kiểm tra qua danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị; kiểm tra trên cổng thông tin BHXH Việt Nam.

5. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mẫu mới (được phát hành từ cuối năm 2017) không ghi thời hạn hết hiệu lực trên thẻ. Điều này gây khó khăn cho người sử dụng trong việc theo dõi thời gian hết hạn của thẻ để đóng tiếp; nhất là với người dân tộc thiếu số miền núi có khi phải đi hàng chục km mới đến được co sở khám chữa bệnh thì thẻ được kiểm tra lại báo hết hạn.

Trả lời: Tại Công văn số 3022/BHXH-ST ngày 14/8/2018

BHXH Việt Nam đã ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Theo đó, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã so BHXH giúp tránh cấp trùng một người nhiều thẻ BHYT, cũng như quản lý, xác định thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục của từng cá nhân. Ngoài ra, trên thẻ BHYT mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày .../.../... (bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày nào). Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT lâu dài, không phải đổi lại hằng năm.

Đây là hoạt động triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, với mục tiêu cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT. Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng thẻ BHYT. Trước hết, giảm bớt thủ tục nộp lại thẻ cũ còn giá trị sử dụng cho cơ quan BHXH khi ngừng đóng BHYT. Thẻ BHYT theo mã số BHXH cấp cho người tham gia được sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hằng năm; trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Điều này cũng tránh trường hợp in, đổi thẻ không kịp thời như các năm trước đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Bên cạnh đó, người tham gia cũng dễ dàng tìm hiểu thông tin về thời hạn sử dụng thẻ BHYT bằng nhiều hình thức: kiểm tra qua danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị; kiểm tra trên cổng thông tin BHXH Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn); gọi Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của BHXH Việt Nam qua tổng đài 1900969668. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH, bưu điện văn hóa xã, ủy ban nhân dân xã, đơn vị, đại lý thu nơi tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT để được giải đáp thỏa đáng.

Khi tới hạn nộp tiền, cơ quan BHXH có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền và đôn đôc đơn vị, người tham gia tiếp tục đóng theo quy định (Biên lai thu tiền đã ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ BHYT đê người tham gia BHYT được biết) (www.baohiemxahoi.gov.vn); gọi Trung tâm Hô trợ khách hàng của BHXH Việt Nam qua tổng đài 1900969668. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH, bưu điện văn hóa xã, ủy ban nhân dân xã, đơn vị, đại lý thu nơi tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT để được giải đáp thỏa đáng.

Khi tới hạn nộp tiền, cơ quan BHXH có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền và đôn đốc đơn vị, người tham gia tiếp tục đóng theo quy định (Biên lai thu tiền đã ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ BHYT để người tham gia BHYT được biết).

6. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mẫu mới (được phát hành từ cuối năm 2017) không ghi thời hạn hết hiệu lực trên thẻ. Điều này gây khó khăn cho người sử dụng trong việc theo dõi thời gian hết hạn của thẻ đế đóng tiếp; nhất là với người dân tộc thiểu số miền núi có khi phải đi hàng chục km mới đến được cơ sở khám chữa bệnh thì thẻ được kiểm tra lại báo hết hạn.

Trả lời: Tại Công văn Số 3023/BHXH-ST ngày 14/8/2018

BHXH Việt Nam đã ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Theo đó, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH giúp tránh cấp trùng một người nhiều thẻ BHYT, cũng như quản lý, xác định thời điếm tham gia đủ 5 năm liên tục của từng cá nhân. Ngoài ra, trên thẻ BHYT mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày (bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày nào). Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT lâu dài, không phải đối lại hằng năm.

Đây là hoạt động triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, với mục tiêu cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT. Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng thẻ BHYT. Trước hết, giảm bớt thú tục nộp lại thẻ cũ còn giá trị sử dụng cho cơ quan BHXH khi ngừng đóng BHYT. Thẻ BHYT theo mã số BHXH cấp cho người tham gia được sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hằng năm; trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Điều này cũng tránh trường hợp in, đổi thẻ không kịp thời như các năm trước đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Bên cạnh đó, người tham gia cũng dễ dàng tìm hiểu thông tin về thời hạn sử dụng thẻ BHYT bằng nhiều hình thức: kiểm tra qua danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị; kiểm tra trên cổng thông tin BHXH Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn); gọi Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của BHXH Việt Nam qua tống đài 1900969668. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH, bưu điện văn hóa xã, ủy ban nhân dân xã, đơn vị, đại lý thu nơi tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT để được giải đáp thỏa đáng.

Khi tới hạn nộp tiền, cơ quan BHXH có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền và đôn đốc đơn vị, người tham gia tiếp tục đóng theo quy định (Biên lai thu tiền đã ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ BHYT để người tham gia BHYT được biết).

7. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Tại Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH có quy định về mẫu, mã thẻ BHYT trong đó phần thời hạn sử dụng thẻ BHYT không ghi ngày hết hạn của thẻ gây khó khăn cho người khám bệnh vì không biết chính xác ngày nào thẻ hết hạn. Cử tri kiến nghị BHXH Việt Nam, xem xét thiết kế lại mẫu thẻ để người tham gia bảo hiểm có thể theo dõi hạn sử dụng tiện lợi và dễ dàng hơn.

Trả lời: Tại Công văn Số 3024/BHXH-ST ngày 14/8/2018

BHXH Việt Nam đã ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Theo đó, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH giúp tránh cấp trùng một người nhiều thẻ BHYT, cũng như quản lý, xác định thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục của từng cá nhân. Ngoài ra, trên thẻ BHYT mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày .../.../... (bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày nào). Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT lâu dài, không phải đổi lại hằng năm.

Đây là hoạt động triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, với mục tiêu cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT. Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng thẻ BHYT. Trước hết, giảm bớt thủ tục nộp lại thẻ cũ còn giá trị sử dụng cho cơ quan BHXH khi ngừng đóng BHYT. Thẻ BHYT theo mã số BHXH cấp cho người tham gia được sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hằng năm; trừ trường họp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Điều này cũng tránh trường họp in, đổi thẻ không kịp thời như các năm trước đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Bên cạnh đó, người tham gia cũng dễ dàng tìm hiểu thông tin về thời hạn sử dụng thẻ BHYT bằng nhiều hình thức: kiểm tra qua danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị; kiểm tra trên cổng thông tin BHXH Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn); gọi Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của BHXH Việt Nam qua tổng đài 1900969668. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH, bưu điện văn hóa xã, ủy ban nhân dân xã, đơn vị, đại lý thu nơi tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT để được giải đáp thỏa đáng.

Khi tới hạn nộp tiền, cơ quan BHXH có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền và đôn đốc đơn vị, người tham gia tiếp tục đóng theo quy định (Biên lai thu tiền đã ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ BHYT để người tham gia BHYT được biết).

8. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị: Cử tri chưa đồng tình với văn bản trả lời của BHXH Việt Nam (Công văn số 5313/BHXH-ST ngày 27/11/2017 của BHXH Việt Nam) về việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) vừa qua (không ghi thời hạn sử dụng, gây khó khăn cho người dân nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế). Kiến nghị BHXH Việt Nam cần có giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, tránh tạo tâm lý nghi ngờ về tiêu cực trong đội ngũ nhân viên bán BHYT.

Trả lời: Tại Công văn Số 3025/BHXH-ST ngày 14/8/2018

BHXH Việt Nam đã ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Theo đó, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH giúp tránh cấp trùng một người nhiều thẻ BHYT, cũng như quản lý, xác định thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục của từng cá nhân. Ngoài ra, trên thẻ BHYT mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày .../.../           (bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày nào). Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT lâu dài, không phải đổi lại hằng năm.

Đây là hoạt động triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, với mục tiêu cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT. Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng thẻ BHYT. Trước hết, giảm bớt thủ tục nộp lại thẻ cũ còn giá trị sử dụng cho cơ quan BHXH khi ngừng đóng BHYT. Thẻ BHYT theo mã số BHXH cấp cho người tham gia được sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hằng năm; trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Điều này cũng tránh trường hợp in, đổi thẻ không kịp thời như các năm trước đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Bên cạnh đó, người tham gia cũng dễ dàng tìm hiểu thông tin về thời hạn sử dụng thẻ BHYT bằng nhiều hình thức: kiểm tra qua danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị; kiểm tra trên cổng thông tin BHXH Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn); gọi Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của BHXH Việt Nam qua tông đài 1900969668. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH, bưu điện văn hóa xã, ủy ban nhân dân xã, đơn vị, đại lý thu nơi tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT để được giải đáp thỏa đáng.

Khi tới hạn nộp tiền, cơ quan BHXH có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền và đôn đốc đơn vị, người tham gia tiếp tục đóng theo quy định (Biên lai thu tiền đã ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ BHYT để người tham gia BHYT được biết).

Về nội dung của cử tri thành phố càn Thơ kiến nghị, ngành BHXH cần có giải pháp và lộ trình thực hiện phù họp với từng đối tượng cụ thể, BHXH Việt Nam xin tiếp thu và cảm ơn ý kiến đóng góp của cử tri thành phố Cần Thơ để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia tốt hơn. Đồng thời, BHXH Việt Nam sẽ nghiên cứu, triển khai thêm các giải pháp khác trong thời gian tới để hỗ trợ người tham gia ở khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế có thêm điều kiện dễ dàng kiểm tra, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về quá trình đóng, hưởng BHYT của mình như: thông báo qua tin nhắn, cuộc gọi miễn phí ...

9. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mẫu mới (được phát hành từ cuối năm 2017) không ghi thời hạn hết hiệu lực trên thẻ. Điều này gây khó khăn cho người sử dụng trong việc theo dõi thời gian hết hạn của thẻ để đóng tiếp; nhất là với người dân tộc thiểu số miền núi có khi phải đi hàng chục km mới đến được cơ sở khám chừa bệnh thì thẻ được kiểm tra lại báo hết hạn.

Trả lời: Tại Công văn Số 3026/BHXH-ST ngày 14/8/2018

BHXH Việt Nam đã ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Theo đó, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH giúp tránh cấp trùng một người nhiều thẻ BHYT, cũng như quản lý, xác định thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục của từng cá nhân. Ngoài ra, trên thẻ BHYT mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày ...Ị...ỉ... (bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày nào). Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT lâu dài, không phải đổi lại hằng năm.

Đây là hoạt động triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, với mục tiêu cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT. Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng thẻ BHYT. Trước hết, giảm bớt thủ tục nộp lại thẻ cũ còn giá trị sử dụng cho cơ quan BHXH khi ngừng đóng BHYT. Thẻ BHYT theo mã số BHXH cấp cho người tham gia được sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hằng năm; trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Điều này cũng tránh trường hợp in, đổi thẻ không kịp thời như các năm trước đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Bên cạnh đó, người tham gia cũng dễ dàng tìm hiểu thông tin về thời hạn sử dụng thẻ BHYT bằng nhiều hình thức: kiểm tra qua danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị; kiểm tra trên cổng thông tin BHXH Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn); gọi Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của BHXH Việt Nam qua tổng đài 1900969668. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH, bưu điện văn hóa xã, ủy ban nhân dân xã, đơn vị, đại lý thu nơi tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT để được giải đáp thỏa đáng.

Khi tới hạn nộp tiền, cơ quan BHXH có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền và đôn đốc đơn vị, người tham gia tiếp tục đóng theo quy định (Biên lai thu tiền đã ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ BHYT để người tham gia BHYT được biết).

10. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị BHXH Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu hút, khuyến khích người dân nhất là những người từ 40 tuổi trở lên tham gia BHXH tự nguyện để sau 20 năm tích lũy họ có được 01 khoản tiền và bớt phụ thuộc vào con cái, tránh tình trạng cha mẹ lớn tuổi phụ thuộc quá nhiều vào con cái nên bị ngược đãi về vật chất và tinh thần, làm xói mòn các giá trị đạo đức tốt đẹp từ lâu đời của xã hội ta.

Trả lời: Tại Công văn Số 3174/CSXH-ST ngày 21/8/2018

Theo quy định tại Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã được mở rộng, đó là công dân Việt Nam từ đũ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Chính sách này thu hút khuyến khích người dân chủ động tham gia BHXH tự nguyện ngay từ khi còn rất trẻ.

Mặt khác, tại Luật BHXH năm 2014 còn cho phép người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng còn thiếu tối đa 10 năm đóng BHXH được đóng một lần cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu ngay. Thêm nữa, kể từ ngày 01/01/2018, Nhà nước thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia BHXH tự nguyện với mức hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Với những quy định linh hoạt, phù hợp hơn về chính sách đối với người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay, tính đến ngày 31/12/2017 tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 228 nghìn người, tăng 24 nghìn người (12%) so với năm 2016 và tăng gấp 37 lần so với năm đầu thực hiện BHXH tự nguyện (năm 2008).

Tuy nhiên, việc phát triển đổi tượng tham gia BHXH tự nguyện luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của ngành BHXH, BHXH Việt Nam xin tiếp thu kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang nêu trên để tổng hợp, báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách về BHXH tự nguyện.

11. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Theo cử tri ở một số doanh nghiệp cho rằng, tỷ lệ đóng BHXH hiện nay là quá cao (32%), trong đó đơn vị sử dụng lao động đóng 21,5%, người lao động đóng 10,5% tiền lương. Điều này khiến cho đơn vị gặp nhiều khó khăn trong việc vận động người lao động tham gia BHXH cũng như khó khăn trong việc cân đối chi phí sản xuất kinh doanh. Cử tri kiến nghị BHXH Việt Nam xem xét, định mức đóng BHXH hợp lý hơn.

Trả lời: Tại Công văn Số 3175/BHXH-ST ngày 21/8/2018

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH năm 2014; Điểm a Khoản 1 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm; Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (bảo hiểm TNLĐ, BNN) thì tổng mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN đối với người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp là 32% tiền lương tháng làm căn cứ đóng, trong đó: người sử dụng lao động đóng bằng 21,5%, người lao động đóng bằng 10,5%. Theo quy định tại Khoản 7, Khoản 10 Điều 2 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam thì BHXH Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN theo đúng quy định của pháp luật; theo đó, không có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN như theo kiến nghị cúa một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mặt khác, với tổng mức đóng các khoản BHXH bắt buộc nêu trên là 32% được đóng vào rất nhiều các quỹ thành phần khác nhau (ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí và tử tuất, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp), trong đó tiền lương tháng làm căn cứ đóng vào các quỹ nêu trên chỉ chiếm khoảng 60% đến 70% bình quân thu nhập thực tế của người lao động. Do đó, mức tuyệt đối đóng các khoản BHXH bắt buộc là không cao và trên cơ sở cân đối giữa mức, tỷ lệ đóng với mức, tỷ lệ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN như quy định hiện nay.

12. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị:  Ngày 10/6/2015, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2102/BHXH-CSXH về việc tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995 có quy định: “Chính sách đối với giáo viên mầm non giai đoạn trước năm 1995 được thực hiện theo Quyết định số 152/TTg ngày 08/4/1976 của Thủ tướng Chính phũ và các văn bản hướng dẫn trong đó có Thông tư liên tịch số 09/TTLB ngày 21/5/1977 của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp về việc bổ sung chế độ chính sách đối với giáo viên mẫu giáo. Theo đó, đối với giáo viên mẫu giáo dạy học ở thành phố, thị xã sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng BHXH tính từ khi làm giáo viên mẫu giáo; trường hợp là giáo viên mẫu giáo ở nông thôn, thị trấn được thực hiện theo Mục B, Phần II Thông tư liên tịch số 09/TTLB nêu trên nên thời gian công tác được tính hưởng BHXH kể từ ngày được tuyển dụng vào biên chế chính thức”.

Theo ý kiến cử tri, quy định như vậy rất thiệt thòi và không công bằng đối với giáo viên mẫu giáo ở nông thôn, thị trấn vì chỉ được tính thời gian công tác hưởng BHXH kể từ ngày được tuyển dụng vào biên chế chính thức. Ý kiến cử tri đề nghị BHXH Việt Nam xem xét, sửa đổi hướng dẫn trên vì trong thực tế hiện nay có người công tác gần 40 năm nhưng vì mới được tuyển dụng vào biên chế gần đây nên không đủ thời gian để nghỉ hưu theo quy định cửa Luật BHXH hiện hành.

Trả lời: Tại Công văn Số 3175/BHXH-ST ngày 21/8/2018

Việc giải quyết chính sách đối với giáo viên mầm non giai đoạn trước năm 1995, BHXH Việt Nam đã hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tại Công văn số 2102/BHXH-CSXH nêu trên theo đúng nội dung ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 120/LĐTBXH-BHXH ngày 12/01/2015 về việc thời gian công tác tính hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non.

Ngày 15/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP quy định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995, BHXH Việt Nam đã kịp thời tổ chức thực hiện đúng các quy định của Nhà nước đảm bảo quyền lợi của người lao động.

13. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: Hiện nay, việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH mới còn nhiều sai sót trong khâu in thẻ, lỗi cập nhật thông tin trong hệ thống của BHXH, người dân phải đi lại nhiều lần để điều chỉnh thẻ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh, gây khó khăn cho cả cơ sở khám chữa bệnh. Cử tri đề nghị ngành BHXH phối hợp với ngành y tế và các ngành, các cấp có liên quan sớm có biện pháp khắc phục tình trạng sai sót trên để không gây phiền hà, đảm bảo thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh.

Trả lời: Tại Công văn Số 3183/BHXH-ST ngày 21/8/2018

Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, với mục tiêu cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã xây dụng cơ sở dữ liệu tập trung; cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT; ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Theo đó, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH giúp tránh cấp trùng một người nhiều thẻ BHYT, cũng như quản lý, xác định thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục của từng cá nhân. Nhũng thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng thẻ BHYT. Trước hết, giảm bót thủ tục nộp lại thẻ cũ còn giá trị sử dụng cho cơ quan BHXH khi ngừng đóng BHYT. Thẻ BHYT theo mã số BHXH cấp cho người tham gia được sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hằng năm; trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Điều này cũng tránh trường họp in, đổi thẻ không kịp thời như các năm trước đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy định cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, BHXH tỉnh Bến Tre hướng dẫn việc thu thập và cập nhật thông tin quản lý người tham gia còn thiếu sót, dẫn đến phiền hà người dân đi lại điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT. Vì vậy, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH tỉnh Ben Tre rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh công tác tổ chức thực hiện cho phù họp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. BHXH Việt Nam xin tiếp thu và cảm ơn ý kiến đóng góp của cử tri tỉnh Bến Tre để cơ quan BHXH tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia trong thời gian tới.

14. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Cử tri tiếp tục kiến nghị có nhiều trường họp một người thuộc nhiều đối tượng khác nhau (như là đối tượng chính sách, là cán bộ công chức, là cha mẹ của người tham gia lực lực vũ trang) theo quy định của Luật BHYT sẽ được cấp 1 thẻ BHYT khi là đôi tượng chính sách và là cha mẹ của người tham gia lực lượng vũ trang nhưng vẫn bị bắt buộc mua BHYT khi là cán bộ công chức cử tri đề nghị BHXH Việt Nam sớm xem xét lại vấn đề này.

Trả lời: Tại Công văn Số 3260/BHXH-BT ngày 27/8/2018

Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định trường họp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điêu 12 của Luật này.

Theo đó người vừa là đối tượng chính sách hoặc là cha mẹ của người tham gia lực lượng vũ trang (Nhóm do ngân sách nhà nước đóng), đồng thời là cán bộ, công chức (Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng) thì thực hiện đóng B14YT theo Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (Nhóm này đứng trước Nhóm do ngân sách nhà nước đóng) là đúng quy định của pháp luật.

15. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc với Tòa án nhân dân tối cao sớm có hướng dẫn khắc phục những vướng mắc trong thủ tục khởi kiện tranh chấp bảo hiểm xã hội ra Tòa án, nhất là vấn đề ủy quyền việc khởi kiện của Công đoàn cơ sở và người lao động.

Trả lời: Tại Công văn Số 3267/BHXH-PC ngày 27/8/2018

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn, tổ chức công đoàn được trao quyền đại diện cho người lao động khởi kiện đon vị nợ bảo hiếm xã hội tại Toà án. Triên khai thực hiện quy định của pháp luật, từ năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và Công đoàn cùng cấp đã ký Quy chế phối hợp nhằm trao đối, cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp giữa hai bên trong việc khởi kiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện Quy chế, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp đã cung cấp kịp thời, đầy đủ cho tổ chức công đoàn danh sách, hồ sơ các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội đế phục vụ việc khởi kiện.

Tuy nhiên, việc khởi kiện của tổ chức công đoàn vẫn gặp nhiều khó khăn, không phát huy được hiệu quả như mong đợi do quy định về việc ủy quyền của người lao động, quyền khởi kiện của các tổ chức Công đoàn trong các văn bản liên quan (Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Bộ luật tố tụng dân sự) khó thực hiện và nhiều điểm chưa rõ. Trong các năm 2016, 2017 và những tháng đầu năm 2018, Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì nhiều cuộc họp với sự tham gia của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan đế thảo luận phương án giải quyết, tháo gỡ những khó khăn này.

Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp vẫn tích cực, chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ để tồ chức công đoàn thực hiện khởi kiện đơn vị nợ bảo hiểm xã hội ra Tòa án; mặt khác, tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội và phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về xử lý trách nhiệm hình sự đối với các tội danh trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tố chức, nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền, lọi ích họp pháp của cá nhân người lao động.

16. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: Đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục giải quyết chế độ BHXH cho cán bộ xã là bệnh binh các hạng chưa đóng BHXH theo Văn bản số 1726/BHXH-BT, ngày 29/4/2011 "v/v truy thu BHXH đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng" và hướng dẫn số 3805/BHXH-BT, ngày 8/10/2014 "v/v truy thu BHXH đối với cán bộ xã". Việc chốt thời hạn thực hiện truy thu BHXH đến hết ngày 31/12/2015 gây khó khăn, thiệt thòi cho những đối tượng cán bộ xã là bệnh binh các hạng khi các cấp ở cơ sở triển khai, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục hướng dẫn bị chậm thời gian so với quy định.

Trả lời: Tại Công văn Số 3269/BHXH-BT ngày 28/8/2018

Căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3372/BNV-TL ngày 28/9/2010 về việc thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ, cồng chức cấp xã là bệnh binh các hạng, Công văn số 890/BNV-TL ngày 18/3/2011 về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng và Công văn số 2895/BNV-TL ngày 31/7/2014 về việc truy thu BHXH đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ- CP, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1726/BHXH-BT ngày 29/4/2011 và Cồng văn số 3805/BHXH-BT ngày 08/10/2014 về việc truy thu BHXH đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng, hướng dẫn thực hiện truy thu BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng theo quy định của Luật BHXH số 71/2006/QH11. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2016 chính sách, chế độ về BHXH thực hiện theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13, chưa quy định đối tượng, mức đóng, tính lãi liên quan đến truy thu, truy đóng BHXH bắt buộc đối với các đối tượng nêu trên. Vì vậy, BHXH Việt Nam đã dừng thực hiện truy thu BHXH bắt buộc. Mặt khác, vì nhiều lý do khác nhau, như: đơn vị, cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ xã) không thể cung cấp đầy đủ hô sơ, hoặc không có ngay số tiền phải truy đóng BHXH bẳt buộc,... dẫn đến vẫn còn một số trường hợp chưa được truy thu và đã đề nghị gửi cơ quan BHXH được truy thu BHXH.

Căn cứ quy định của pháp luật về BHXH từng thời kỳ, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ xã là bệnh binh các hạng được hưởng chế độ hưu trí, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bình đẳng trong thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam có Công văn số 2609/BHXH-BT ngày 12/7/2018 về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng, báo cáo và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết thực hiện truy thu BHXH bắt buộc đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng. Khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ỷ kiến, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện chung.

17. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị ngành BHXH có phương thức phân khúc người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong việc đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu theo hạn tuổi độ tuổi, nhằm phân hóa rõ nét hơn đối tượng bệnh tạo thuận lợi trong việc khám và điều trị bệnh cho người tham gia BHYT.

Trả lời: Tại Công văn Số 2930/BHXH-CSYT ngày 09/8/2018

Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, hệ thống chăm sóc sức khỏe được phân làm các tuyến từ chăm sóc sức khỏe ban đầu đến KCB chuyên sâu với mục tiêu là tăng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân và giảm chi phí y tế không cần thiết. Trong đó, cơ sở KCB tuyến dưới thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, điều trị các bệnh thông thường; cơ sở KCB tuyến trên tập trung điều trị các bệnh nặng mà tuyến dưới không điều trị được. Trường hợp mắc các bệnh nặng, vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở KCB tuyến dưới có trách nhiệm chuyển người bệnh lên tuyến trên điều trị.

Vì vậy, tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT đã quy định người tham gia BHYT được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến xã hoặc tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB. Riêng một số đối tượng đặc biệt là trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng hoặc người từ đủ 80 tuổi trở lên. còn được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở phù hợp với đặc thù bệnh tật như: Bệnh viện Nhi, sản nhi tỉnh; Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện y học cổ truyền ...