Họ và tên: Đỗ Văn Đương

Ngày sinh: 10/10/1960

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó Trưởng Ban Dân nguyện

Nơi làm việc: 22 Hùng Vương- Ba Đình- Hà Nội