ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN ĐỂ GIẢM KHIẾU KIỆN VƯỢT CẤP

Được sự hỗ trợ của Viện KAS của Cộng hoà Liên bang Đức, sáng 22/8 tại Đà Nẵng, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Đổi mới công tác dân nguyện của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử”. Ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban dân nguyện chủ trì hội nghị.