ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ - PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, DỰ LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào chỉ đạo và sự uỷ quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chiều ngày 24/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ gặp mặt, trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Đỗ Văn Đương, Phó trưởng Ban Dân nguyện. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, tham dự buổi Lễ.