Ban Công tác đại biểu
  • Phó Trưởng ban
    • Ông Đặng Ngọc Huy Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    • Ông Đặng Xuân Phương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brunây, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Marốc
 

Các Phó Trưởng ban Ban công tác Đại biểu