PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 13/8, tại Tp. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Trung tâm Bồi dưỡng dân cử - Ban Công tác đại biểu, tổ chức hội nghị tập huấn về “Phân tích chính sách và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động”. Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Đặng Xuân Phương và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi đồng chủ trì Hội nghị.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: THỐNG NHẤT, CHUẨN HÓA, NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Sáng 08/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa Lãnh đạo Quốc hội với Ban Công tác đại biểu về hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân.