TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ THANH GẶP MẶT, CHÚC TẾT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

29/01/2024

Sáng 29/01 tại Hà Nội, nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn 2024, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã chủ trì buổi gặp mặt chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử.

GẶP MẶT NGUYÊN LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI, NGUYÊN ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH CÁC KHÓA VÀ CÁN BỘ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI: BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ CẦU NỐI TRUNG TÂM GIỮA QUỐC HỘI, ỦY BAN TVQH VỚI HĐND CÁC CẤP

Dự cuộc gặp mặt có nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương; các đồng chí Phó Trưởng ban Công tác đại biểu; nguyên Phó Trưởng ban Công tác đại biểu các khóa; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng cán bộ, công chức Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử thuộc Văn phòng Quốc hội.

 Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh chủ trì buổi gặp mặt chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử. 

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2023 của Ban. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tập thể Ban Công tác đại biểu đã nỗ lực triển khai, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, Ban đã thực hiện 348 đầu việc, chủ trì tham mưu 04 đề án và 07 Nghị quyết quy phạm pháp luật; 01 văn bản hướng dẫn của Đảng đoàn Quốc hội về công tác cán bộ, tham mưu Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành gần 300 Nghị quyết; trên 30 văn bản góp ý; tổ chức 07 hội nghị bồi dưỡng đại biểu Quốc hội; phối hợp với Trường trực Hội đồng nhân dân tổ chức 47 hội nghị tập huấn đại biểu Hội đồng nhân dân tại các tỉnh, thành phố. Cụ thể là:

Ban Công tác đại biểu đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền kỳ họp Quốc hội. Trong đó, tham mưu Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, Ban Công tác đại biểu cũng đã tham mưu Đảng đoàn Quốc hội tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành trung ương Đảng; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lấy phiếu tín nhiệm tại Đảng đoàn Quốc hội đối với 61 đồng chí theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Chỉ đạo tổ chức 07 Hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội và 01 tọa đàm; gần 40 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND, chỉ đạo duy trì phát triển Website của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Thời gian qua, bên cạnh các hoạt động chuyên môn theo quy định, Ban Công tác đại biểu cũng chú trọng đến việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ công tác chuyên môn và giúp tăng cường, nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, cụ thể là 03 đề tài cấp Bộ và tham gia xây dựng Chương 2 đề tài cấp Bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”...

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, để đạt được những kết quả trên là nhờ có sự động viên, chia sẻ và khích lệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, nguyên lãnh đạo Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt Ban Công tác đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức Vụ Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới và tri ân những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, nguyên lãnh đạo Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, nguyên lãnh đạo Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử tiếp tục quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến cho hoạt động của Ban Công tác đại biểu ngày càng hiệu quả hơn nữa./.

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác